Opgelet

Om redenen buiten onze wil wordt de lezing over de uitdagingen van de informatie en het beroep van journalist, die op vrijdag 8 december om 14.30 uur gepland stond in het Cultureel Centrum van Ukkel, afgelast. Bedankt voor je begrip.

Diefstalpreventie

U vreest een inbraak of u bent er het slachtoffer van geweest? De dienst Preventie is er voor u, in het bijzonder zijn cel Diefstalpreventie. Dit team heeft als opdracht de bevolking, de handelszaken maar ook de openbare instellingen te begeleiden bij de beveiliging van hun goederen. Deze behandelt problemen zoals inbraken, diefstal van fietsen en auto’s en diefstal in auto's.

De preventieadviseur geeft zijn mening en advies over meerdere zaken:

  • diagnose van de sterke/zwakke punten van uw woning : naast deze diagnose geeft de adviseur objectief en onafhankelijk advies over de beveiliging ervan;

Neem contact op met onze dienst om een afspraak te maken.
Wacht niet tot een inbreuk om een beroep te doen op de Preventiedienst.

  • organiseren van acties en van sensibiliserings- en diefstalpreventiecampagnes in samenwerking met de gemeenschapswachten en de externe partners (politie, dienst informatie, dienst mobiliteit, ... );
  • advies in het kader van  Buurtinformatienetwerken;
  • behandeling van aanvragen voor beveiligingspremies.

Beveiligingspremies

Elke gedomicilieerde bewoner, eigenaar van een woning in de gemeente Ukkel kan een beveiligingspremie krijgen om de kosten voor de beveiliging van zijn woning te dekken. Voor meer informatie,  raadpleeg de pagina beveiligingspremie

Beveiligingspremie
Voor wie? Voor eigenaars of huurders van een woning in Ukkel
Bedrag van de premie

50 % van de investering met een maximum van € 400 vanaf 1 januari 2021

Welke werken?

Anti-inbraakmaatregelen, met uitzondering van technologische maatregelen (alarm, camera’s, …)

Voorwaarden?

Dat het belastbaar inkomen van alle leden van het gezin waarvan de aanvrager deel uitmaakt niet hoger ligt dan € 75.767,47, opgetrokken:

- Met 1 persoon ten laste tot € 82.838,37;

- Met 2 personen ten laste tot € 86.374,63;

- Met 3 of meer personen ten laste tot € 86.374,63, verhoogd met € 3.536,26 per bijkomende persoon.

De beoogde bedragen zijn gekoppeld aan de consumptieprijzenindex die gepubliceerd werd voor december 2022. Ze worden jaarlijks in januari aangepast op basis van de index van de consumptieprijzen van de maand december die voorafgaat aan de aanpassing.

De premieaanvraag mag slechts een keer per jaar ingediend en toegekend worden voor dezelfde woning.

Procedure?

1. Bezoek van een erkende diefstalpreventieadviseur van politiezone 5342 om de conformiteit van de werken te bevestigen (op afspraak via  02/605.13.33).

2. Versturen van de aanvraag tot toekenning van premies binnen 3 maanden volgend op de factuurdatum van de werken.

De aanvraag moet per aangetekende brief verzonden worden naar het college van burgemeester en schepenen (Preventiedienst),  Stallestraat 77 te 1180 Ukkel of online op  Website van Irisbox.

Contact

Preventie

DIEFSTALPREVENTIE

Adres
Stallestraat 277
Open van maandag tot vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.00 uur

Telefoon
02/605.12.33

E-mail
diefstalpreventie@ukkel.brussels

Goed om te weten

Vertrekt u op reis? De politie kan u ook helpen via regelmatige en kosteloze passages. Hoe?
 Surf naar politie.be