Na te komen verplichtingen

Of u nu huurder of eigenaar bent in Ukkel, wonen in de gemeente brengt bepaalde verplichtingen met zich mee die nageleefd moeten worden. 

Brievenbus

Op verzoek van de post bepaalt artikel 52 §2 van ons algemeen politiereglement sinds 14 april 2014 dat voor elk gebouw dat minstens twee woningen bevat, genummerde brievenbussen voorzien moeten worden. Deze nummering moet starten bij het cijfer 1 (niet 0) en er mogen enkel cijfers gebruikt worden (geen letters, streepjes, puntjes, Romeinse cijfers, schuine streep …).

De bestaande brievenbussen met niet-toegelaten tekens moeten ook aangepast worden. Aangezien het busnummer integraal deel uitmaakt van het adres, moet elke wijziging krachtens het reglement meegedeeld worden aan de Bevolkingsdienst.

De Bevolkingsdienst contacteren

Huisnummer

Het Algemeen Politiereglement schrijft in artikel 52 §1 het volgende voor:

  • Iedere eigenaar van een gebouw is verplicht het hem door de gemeente toegekende huisnummer goed zichtbaar aan de straatkant aan te brengen.
  • Bij een nieuwbouw moet het nummer binnen de vijftien dagen na de afwerking aangebracht worden.

Huurovereenkomst

Op 1 juli 2018 werden de bevoegdheden inzake huurovereenkomsten overgedragen van de federale staat naar de gewesten. De Huurovereenkomsten zijn onderworpen aan de Ordonnantie van 27 juli 2017 tot wijziging van de Brusselse Huisvestingscode.

Alle uitgebreide praktische informatie kunt u vinden op de portaalwebsite van Huisvesting in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Registratie van huurovereenkomsten

De verhuurder is wettelijk verplicht de huurovereenkomst te laten registreren. Dat moet gebeuren binnen de twee maanden die volgen op de ondertekening van de overeenkomst. Deze formaliteit is gratis.

U kunt de huurovereenkomst op twee manieren laten registreren: online of via de post. 

Huurovereenkomst online registreren via MyRent

Als u kiest voor de onlineregistratie via MyRent, krijgt u:

  1. een bewijs van ontvangst van uw aanvraag,
  2. het registratierelaas (het bewijs van registratie), zodra uw huurcontract geregistreerd is.
  3. Mocht uw aanvraag onvolledig zijn, dan wordt er met u contact opgenomen.

 Website MyRent - FOD Financiën

Registratie van de huurovereenkomst via de post

Bel naar het algemene nummer van de FOD Financiën en vermeld welk type contract u wilt laten registreren.

 02/572.57.57

Bewijs van registratie van de huurovereenkomst

Wanneer uw huurcontract geregistreerd is, ontvangt u het registratierelaas (het bewijs van registratie). Mocht uw aanvraag onvolledig zijn, dan wordt er met u contact opgenomen.

Rooien van hoogstammige bomen

 Bomen en hagen

Onderhoud van trottoirs

 Voetpaden

TV - schotelantenne

De richtlijnen en verplichtingen omtrent schotelantennes worden beheerd door de  dienst Stedenbouw.

Huisvesting

Adres
Stallestraat 77
Enkel op afspraak op dinsdag, woensdag en donderdag van 8.30 tot 12.00 en van 13.00 tot 15.00

Telefoon
02/605.13.60

E-mail
huisvesting@ukkel.brussels