Stedenbouwkundige inlichtingen

Stedenbouwkundige inlichtingen in het kader van een vastgoedtransactie (art. 275 van het BWRO)

De stedenbouwkundige inlichtingen informeren alle aanvragers over de gewestelijke en gemeentelijke bepalingen die van toepassing zijn op hun goed. Ze zijn essentieel voor elke verkoopakte of overdracht van zakelijke rechten.

Een aanvraag van stedenbouwkundige inlichtingen online indienen

Je kan je aanvraag van stedenbouwkundige inlichtingen online indienen, vervolledigen en opvolgen, volledig digitaal via  het IRISbox-platform, het elektronisch loket van de besturen van het Brussels Gewest.

Heb je vragen of wil je meer info? Raadpleeg dan de informatiepagina over  de online Stedenbouwkundige Inlichtingen.

Een aanvraag van stedenbouwkundige inlichtingen indienen via e-mail

Vul  het aanvraagformulier van stedenbouwkundige inlichtingen in en stuur het via e-mail naar  RU-SI.urbanisme@ukkel.brussels. Het wordt behandeld volgens de klassieke procedure.

De aandachtspunten waar je rekening mee moet houden zodat je aanvraag volledig is en zo snel mogelijk behandeld kan worden:

  1. De stedenbouwkundige inlichtingen worden opgesteld voor een gebouw in zijn geheel. Als je aanvraag bijvoorbeeld betrekking heeft op een appartement, een kelder en een parkeerplaats binnen hetzelfde gebouw, volstaat één aanvraag. Bij twijfel kan je contact met ons opnemen.
  2. Het kadasternummer van je goed vind je  op de kadastrale kaartsite.
  3. De vergoeding voor 2024 bedraagt € 98,40 en moet vooraf aan de aanvraag betaald worden op rekening BE65 0013 9514 1296 van het gemeentebestuur van Ukkel, met als mededeling "SI/adres van het eigendom/je referenties". Het betalingsbewijs moet samen met het ingevulde formulier ingediend worden.
  4. Enkel aanvragen in het kader van gerechtelijke verkopen kunnen als dringend beschouwd worden. In dat geval kan een versnelde procedure aangevraagd worden middels een verdubbeling van de vergoeding (€ 196,80 in plaats van € 98,40). In dit geval voorziet het BWRO in een antwoordtermijn van 5 werkdagen.
  5. Alle aanvragen van stedenbouwkundige inlichtingen moeten voortaan vergezeld gaan van een formulier "Aanvraag stedenbouwkundige inlichtingen" en een "Beknopte beschrijving van het goed". Deze documenten staan hieronder.
  6. Om het contact met ons bestuur te vergemakkelijken vragen we je je e-mailadres en telefoonnummer. Als er anders informatie ontbreekt in je aanvraag zouden we enkel per post kunnen communiceren, wat de verwerking van je aanvraag vertraagt.
  7. Stedenbouwkundige inlichtingen worden elektronisch (e-mail) verzonden. Vermeld dus je e mailadres. Als je deze per post wil ontvangen, moet je dit duidelijk vermelden in je "Aanvraag stedenbouwkundige inlichtingen".

 Download het formulier Aanvraag van stedenbouwkundige inlichtingen

Stedenbouw

STEDENBOUWKUNDIGE INLICHTINGEN

Adres
Stallestraat 77
Open van maandag tot vrijdag van 8.00 tot 16.00 uur

Telefoon
02/605.13.35

E-mail
RU-SI.urbanisme@ukkel.brussels