HEROPENING VAN VIER GEMEENTELIJKE GROENE RUIMTES

Door het slechte weer van dinsdag hebben onze tuinen en parken aanzienlijke schade geleden. Dankzij het werk van onze snoeiers en tuiniers kunnen het Montjoiepark, de Kattuin, de Zandbeektuin en de voormalige visvijver vanaf zaterdag 13 juli opnieuw geopend worden. Ze werden onderzocht en volledig beveiligd.

Het Wolvendaelpark, het Raspailpark, het Brugmannpark en de tuin van het Kunstenhuis Ukkel blijven tot nader order gesloten. De bomen die nog rechtstaan zijn immers kwetsbaar (afgerukte takken of toppen) en de stabiliteit ervan moet nog beoordeeld worden voor jouw veiligheid. De omgevallen bomen moeten ook nog van de paden en ontspanningsruimtes verwijderd worden.

Erfgoed

Ukkel heeft een rijk erfgoed dat getuigt van haar interessant verleden. Veel overblijfselen zijn nog zichtbaar en de geschiedenis leeft op veel plaatsen en in veel wijken nog verder. 

Heritage walks - Geleide bezoeken

In 2024 heeft de dienst Cultuur een reeks originele rondleidingen samengesteld die het rijke erfgoed van Ukkel vanuit een nieuwe en spannende invalshoek belichten. Op het programma: 17 unieke themarondleidingen om de verborgen schatten, boeiende verhalen en cultuur van Ukkel te ontdekken. Deze rondleidingen zijn volledig gratis en worden georganiseerd in samenwerking met nieuwe lokale actoren.

 Info, kalender van de bezoeken en inschrijven

U vindt ook het programma van de bezoeken terug in  de agenda.

Open Monumentendagen

Elk jaar wordt in september het erfgoed van de gemeente in de kijker geplaatst tijdens de Open Monumentendagen. Een weekend lang kunt u ongewone plaatsen of delen van de geschiedenis van de gemeente ontdekken (coördinatie door Urban). De Geschied- en Heemkundige Kring van de gemeente en het Museum Van Buuren zijn elk jaar partners van dit evenement. Sinds 2020 werkt de Dienst Cultuur hier actief aan mee, met name door een beroep te doen op partners voor het organiseren van tentoonstellingen, bezoeken of activiteiten. La Ferme Rose en het Wolvendaelpark werden op die manier in de kijker geplaatst.

De Geschied- en Heemkundige Kring van Ukkel

De doelstelling van de Kring die in 1966 werd opgericht, is om het verleden van Ukkel te bestuderen, mensen daarmee te laten kennismaken en haar erfgoed te beschermen. De Kring biedt conferenties, wandelingen en rondleidingen, excursies, tentoonstellingen, ongepubliceerde werken, opgravingen, studiebijeenkomsten en de publicatie, vijf keer per jaar, van het tijdschrift Ucclensia.

Meer info

 Geschied- en Heemkundige Kring van Ukkel

 

De geschiedenis van Ukkel

De gemeente Ukkel heeft een opmerkelijk cultureel erfgoed: art-decohuizen, art-nouveauhuizen, neoklassieke gebouwen, overblijfselen van het landelijke en arbeidersverleden, kunstenaarsateliers, …

Verschillende culturele actoren werken samen met de Dienst Cultuur om het Ukkelse erfgoed te valoriseren: De Geschied- en Heemkundige kring van Ukkel, de vereniging Explore Brussels, ...

Met onze steun worden verschillende evenementen georganiseerd om de vele schatten van onze gemeente te leren kennen: de Open Monumentendagen (elk jaar in september), het BANAD festival (elk jaar in maart), …

Bovendien organiseert het schepenkantoor van cultuur, in samenwerking met het schepenkantoor van groene ruimtes, in 2020 voor het eerst het evenement ‘Spreken we af in de tuin’ (5 en 6 september 2020), waarbij een aantal van onze parken, pleinen en privétuinen onder de aandacht zullen worden gebracht.

Heel binnenkort zal de Dienst Cultuur ook samenwerken met verschillende organisaties om rondleidingen door ons erfgoed te organiseren.

Meer info

 BANAD

Cultuur

Adres
Stallestraat 77
Open van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en van 14.00 tot 16.30 uur

Telefoon
02/605.15.30

E-mail
cultuur@ukkel.brussels