Bezetting van de openbare weg voor commerciële doeleinden

Voor elke bezetting van de openbare weg voor commerciële doeleinden of voor reclame van commerciële aard moet vooraf toestemming worden gevraagd aan de burgemeester.

Het onderwerp van de aanvraag kan betrekking hebben op:

 1.  Allerlei bezettingen
  • Bermen, trottoir, parkeerzone …;
  • Openbare plaats;
  • Groene ruimtes;
 2. Specifieke activiteiten
  • Flyering en dergelijke;
  • Collectieve lessen (met betrekking tot een sportieve of artistieke activiteit).
 3. Specifieke voorwerpen
  • Commerciële display;
  • Automaat;
  • Vloermarkering.

Termijn

De vergunningsaanvraag moet ten minste 10 werkdagen vóór de dag waarop de bezetting van de openbare weg begint, worden ingediend.

Voor sommige aanvragen is vooraf advies nodig van de politie en/of gemeentediensten. Dit is van invloed op de verwerkingstijd van uw aanvraag. Gelieve hiermee rekening te houden.

Betaling van een gemeentebelasting

Voor het gebruik van de openbare weg moet een  gemeentebelasting (behalve voor vrijgestelde beroepen en activiteiten).

Download het belastingreglement op de bezetting van de openbare weg voor commerciële doeleinden of reclamedoeleinden van commerciële aard

Hoe een vergunning aanvragen?

Vul  aanvraagformulier in en stuur het op naar de dienst Algemene Zaken via e-mail naar  algemenezaken@ukkel.brussels of per brief naar de Dienst Algemene Zaken - Stallestraat 77 - 1180 Ukkel.

 Download het aanvraagformulier

Algemene Zaken

Adres
Stallestraat 77

Telefoon
02/605.11.32

E-mail
algemenezaken@ukkel.brussels