Openbaar onderzoek: de toepassingen

Een openbaar onderzoek is wettelijk verplicht voor elke aanvraag die afwijkt van stedenbouwkundige plannen of reglementen. Het is ook vereist in een reeks gevallen die worden bepaald door het gewestelijk bestemmingsplan (GBP).

Het openbaar onderzoek wordt gehouden in gevallen zoals: verwijderen van een woning, aantasting van de binnenkant van een huizenblok, bouw op een groot beplant perceel …

Aanvragen voor dit soort werken en inrichtingen worden onderworpen aan een openbaar onderzoek om de bevolking te informeren en te raadplegen. Het onderzoek wordt aangekondigd via rode affiches die rond het eigendom worden geplaatst. Het onderzoek duurt meestal 15 dagen.

Raadpleging van dossiers en plannen

Plannen en reglementen kunnen worden geraadpleegd aan het loket van de dienst Stedenbouw.

De affiches die het openbaar onderzoek aankondigen, vermelden de details van de aanvraag, de data van het onderzoek en de datum en plaats van het onderzoek van het dossier door de  overlegcommissie.

Hoe kan ik de dossiers raadplegen?

De lijst met lopende openbare onderzoeken kan online worden geraadpleegd

Vervolgens kan tijdens het openbaar onderzoek het volledige dossier van de vergunningsaanvraag worden geraadpleegd op de dienst Stedenbouw:

  •  Stallestraat 77 - 1180 Ukkel
  •  Van maandag tot vrijdag van 9 tot 12 uur en van donderdag van 17 tot 20 uur

Voor technische uitleg over de dossiers kan u terecht bij bekwaam gemeentepersoneel.

Hoe kan ik gehoord worden door de overlegcommissie?

Burgers kunnen opmerkingen en/of klachten over lopende projecten indienen door een brief te sturen naar het college van burgemeester en schepenen.

Brieven met opmerkingen en/of klachten worden geanalyseerd door de dienst Stedenbouw.

Openbare zittingen van de commissie bijwonen

De overlegcommissie komt vervolgens bijeen om een advies uit te brengen. Deelnemers aan het openbaar onderzoek kunnen de openbare zitting van de overlegcommissie bijwonen en hun mening laten horen. De openbare zitting is ook toegankelijk voor iedereen die niet schriftelijk heeft gereageerd tijdens het openbaar onderzoek.

Stedenbouw

OPENBARE ONDERZOEKEN

Adres
Stallestraat 77
Open van maandag tot vrijdag van 8.00 tot 16.00 uur

Telefoon
02/605.13.42

E-mail
info.stedenbouw@ukkel.brussels