HEROPENING VAN VIER GEMEENTELIJKE GROENE RUIMTES

Door het slechte weer van dinsdag hebben onze tuinen en parken aanzienlijke schade geleden. Dankzij het werk van onze snoeiers en tuiniers kunnen het Montjoiepark, de Kattuin, de Zandbeektuin en de voormalige visvijver vanaf zaterdag 13 juli opnieuw geopend worden. Ze werden onderzocht en volledig beveiligd.

Het Wolvendaelpark, het Raspailpark, het Brugmannpark, de tuin van het Kunstenhuis Ukkel en de begraafplaats van de Dieweg blijven tot nader order gesloten. De bomen die nog rechtstaan zijn immers kwetsbaar (afgerukte takken of toppen) en de stabiliteit ervan moet nog beoordeeld worden voor jouw veiligheid. De omgevallen bomen moeten ook nog van de paden en ontspanningsruimtes verwijderd worden.

Kunst in de openbare ruimte

Meer kunst in de openbare ruimte, niet zo gemakkelijk, maar wat een plezier! Meer kunst in de openbare ruimte brengen maakt deel uit van de ambities van het Schepenkantoor van Cultuur.

Het plaatsen van kunst in de straat en in openbare groene ruimtes is een manier om de Ukkelaars in contact te brengen met de werken van erkende kunstenaars, en om ze tot nadenken aan te zetten, een artistieke ontmoeting tot stand te brengen en tegelijk de gemeente te verfraaien. Werken van onder andere Catherine François, Isabelle Thiltges, Franck Sarfati en François Canart werden tijdelijk tentoongesteld op het Guido van Arezzoplein of voor het Observatorium. Fotografie wordt ook regelmatig in de kijker geplaatst op de hekken van onze parken. 

Projectoproep "Art Espace Public : Etoile-Coghen"
Projectoproep "Kunst Openbare Ruimte Street Art 2023"

Projectoproep "Art Espace Public : Etoile-Coghen"

De gemeente Ukkel is een gemeente met een sterke culturele identiteit, die vooral verband houdt met het architecturale erfgoed, maar ook met de historische aanwezigheid van talrijke kunstenaars op haar grondgebied. Om de aanwezigheid van alle kunstvormen in de openbare ruimte te ontwikkelen, kunstenaars, vooral lokale kunstenaars, te ondersteunen en meer zichtbaarheid te geven en de openbare ruimte te verfraaien lanceert de dienst Cultuur een projectoproep voor de aankoop of creatie van kunstwerken voor de openbare ruimte.

Het doel van deze projectoproep is dat de gemeente Ukkel een kunstwerk aankoopt voor de plek Ster-Coghen (hoek Coghenlaan en Alsembergsesteenweg).

Om in aanmerking te komen moet het project ingediend worden door een meerderjarig persoon die als kunstenaar actief is en in Ukkel woont, er zijn atelier heeft of er een professionele artistieke activiteit uitoefent.

De voorgeselecteerde aanvragen zullen worden onderzocht door het college dat twee tot drie voorstellen zal selecteren op basis van de volgende criteria:

  • de esthetische kwaliteit en artistieke uniciteit van het voorgestelde werk;
  • de integratie van het werk in de betreffende ruimte;
  • de kwaliteit van de aanvraag;
  • de artistieke motivatie van de aanvraag in relatie tot de opdracht;
  • de kwaliteit van de artistieke referenties.

Om deel te nemen aan deze projectoproep hoeft u alleen maar  het inschrijvingsformulier in te vullen en het vóór woensdag 15 november 2023 via mail op te sturen naar de dienst Cultuur ( cultuur@ukkel.brussels)of per brief ( Administratief Centrum van Ukkel/Dienst Cultuur - Stallestraat 77 te 1180 Ukkel).

Meer info?  02/605.15.30 of  cultuur@ukkel.brussels

 Download het reglement
 Download het inschrijvingsformulier

Projectoproep "Kunst Openbare Ruimte Street Art 2023"

De onderhavige projectoproep beoogt de aankoop door de gemeente Ukkel van een of meerdere fresco's, bestemd voor 4 verschillende muren: zaal Jacques Van Offelen, zaal 1180 en muren brug station Diesdelle / Waterloosesteenweg. Meer informatie over de geselecteerde muren  in de technische fiche.

Om ontvankelijk te zijn moet het project ingediend worden door een meerderjarige met een erkende ervaring in dit type projecten.

De gepreselecteerde dossiers worden onderzocht door het college, dat bevoegd is om twee tot drie voorstellen te kiezen op basis van de volgende criteria:

  • Het algemeen ontwerp (keuze van het thema, gebruikte technieken, originaliteit van het project, ...);
  • De esthetische kwaliteit en de artistieke bijzonderheid van het voorgestelde kunstwerk;
  • De integratie van het kunstwerk in de betrokken ruimte, de opwaardering van de omgeving;
  • De artistieke motivatie van de kandidatuur met betrekking tot de opdracht.

Om deel te nemen aan deze projectoproep volstaat het om  het kandidatuurformulier in te vullen en het voor vrijdag 1 december 2023 op te sturen naar de dienst Cultuur, ofwel via e-mail ( cultuur@ukkel.brussels), ofwel met de post (Administratief Centrum van Ukkel/Dienst Cultuur -  Stallestraat 77 te 1180 Ukkel). Alle deelnamevoorwaarden staan gedetailleerd in  het reglement.

Meer info?  02/605.15.30 ou  cultuur@ukkel.brussels

 Download het reglement
 Download het kandidatuurformulier
 Download de technische fiche van de muren

Cultuur

Adres
Stallestraat 77
Open van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en van 14.00 tot 16.30 uur

Telefoon
02/605.15.30

E-mail
cultuur@ukkel.brussels