HEROPENING VAN VIER GEMEENTELIJKE GROENE RUIMTES

Door het slechte weer van dinsdag hebben onze tuinen en parken aanzienlijke schade geleden. Dankzij het werk van onze snoeiers en tuiniers kunnen het Montjoiepark, de Kattuin, de Zandbeektuin en de voormalige visvijver vanaf zaterdag 13 juli opnieuw geopend worden. Ze werden onderzocht en volledig beveiligd.

Het Wolvendaelpark, het Raspailpark, het Brugmannpark, de tuin van het Kunstenhuis Ukkel en de begraafplaats van de Dieweg blijven tot nader order gesloten. De bomen die nog rechtstaan zijn immers kwetsbaar (afgerukte takken of toppen) en de stabiliteit ervan moet nog beoordeeld worden voor jouw veiligheid. De omgevallen bomen moeten ook nog van de paden en ontspanningsruimtes verwijderd worden.

Persoonsgegevens

Het doel van deze pagina is u te informeren over wat de gemeente met uw persoonsgegevens doet, of u nu gebruiker, personeelslid, mandataris, debiteur of leverancier bent. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u direct (zoals uw naam/voornaam of uw rijksregisternummer) of indirect (zoals de nummerplaat van een auto, het adres van een woning maar ook informatie over uw voorkeuren, fysiologische, genetische, culturele, socio-economische gegevens enz.) geïdentificeerd kunt worden.

1. Information sur les traitements

Een verwerking is elk gebruik van persoonsgegevens: raadpleging, verzameling, opslag, vervoer, mededeling enz.

• Dienst Cultuur

2. Uw rechten

Zodra het gemeentebestuur van Ukkel gegevens over u verwerkt, heeft u het recht om:

 • duidelijke, nauwkeurige en volledige informatie te krijgen over de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • toegang te krijgen tot uw gegevens en een kopie van deze gegevens, in een bruikbaar elektronisch formaat;
 • te vragen dat foutieve, onnauwkeurige of onvolledige persoonsgegevens gecorrigeerd worden;
 • te vragen dat de persoonsgegevens gewist worden wanneer ze niet meer nodig zijn of wanneer de verwerking ervan illegaal is;;
 • te vragen dat de persoonsgegevens gewist worden wanneer ze niet meer nodig zijn of wanneer de verwerking ervan illegaal is;
 • bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor wervingsdoeleinden of om redenen die verband houden met uw bijzondere situatie;
 • niet te worden onderworpen aan een zuiver geautomatiseerde beslissing indien dit belangrijke gevolgen heeft;ne pas faire l’objet d’une décision uniquement automatisée si elle a des conséquences importantes ; 
 • uw toestemming in te trekken als u die heeft gegeven;

U kunt uw rechten uitoefenen door een verzoek te sturen: 

 • per e-mail naar « privacy@ukkel.brussels » 
 • per post naar het « équipe privacy » op het adres van het gemeentebestuur van Ukkel (zie hieronder)
 • Om ervoor te zorgen dat we uw aanvraag zo goed mogelijk kunnen behandelen, gelieve ons verduidelijkingen over het voorwerp van de aanvraag te bezorgen, zoals de dienst of de betrokken bijzondere verwerking

3. Contact

De verwerkingsverantwoordelijke is:

Gemeente Ukkel

 Stallestraat 77
1180 Ukkel

4.In geval van vragen of problemen

U kunt per e-mail ( dpo@uccle.brussels)of per post op het adres van het gemeentebestuur van Ukkel contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming om u te helpen bij uw stappen met de gemeente.

Indien u van mening bent dat de gemeente Ukkel uw gegevens heeft verwerkt zonder de wetgeving inzake gegevensbescherming na te leven, of uw vragen niet naar tevredenheid heeft beantwoord, kunt u een klacht indienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit:

Gegevensbeschermingsautoriteit

 Drukpersstraat 35
1000 Brussel

 Website gegevensbeschermingsautoriteit