""
HEROPENING VAN VIER GEMEENTELIJKE GROENE RUIMTES

Door het slechte weer van dinsdag hebben onze tuinen en parken aanzienlijke schade geleden. Dankzij het werk van onze snoeiers en tuiniers kunnen het Montjoiepark, de Kattuin, de Zandbeektuin en de voormalige visvijver vanaf zaterdag 13 juli opnieuw geopend worden. Ze werden onderzocht en volledig beveiligd.

Het Wolvendaelpark, het Raspailpark, het Brugmannpark en de tuin van het Kunstenhuis Ukkel blijven tot nader order gesloten. De bomen die nog rechtstaan zijn immers kwetsbaar (afgerukte takken of toppen) en de stabiliteit ervan moet nog beoordeeld worden voor jouw veiligheid. De omgevallen bomen moeten ook nog van de paden en ontspanningsruimtes verwijderd worden.

Natura 2000

Door de vele groene ruimtes en natuurgebieden maken bepaalde delen van het grondgebied van de gemeente Ukkel deel uit van het Natura 2000-netwerk. 

Wat is het Natura 2000-netwerk?

Natura 2000 is een Europees netwerk van natuurlijke of semi-natuurlijke gebieden die belangrijk zijn voor zowel de aanwezige fauna als flora. Deze gebieden worden ook “Speciale Beschermingszones (SBZ)” genoemd. Het doel van het Natura 2000-netwerk is om de diversiteit van de natuurlijke gebieden in stand te houden en hun kwaliteit te verbeteren. Het Natura 2000-netwerk groepeert zich rond twee soorten beschermde zones, die respectievelijk in het kader van de richtlijn “Vogels” en de richtlijn “Habitats” zijn afgebakend.

Twee "Speciale beschermingszones" (SBZ) in Ukkel

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft geen zone die voldoet aan de criteria van de richtlijn "Vogels". Anderzijds werden in 2003 drie zones aangeduid als “Speciale beschermingszones” (SBZ) in het kader van de richtlijn “Habitats”.

2 SBZ bevinden zich volledig of gedeeltelijk in Ukkel:

  • De SBZ II: de bossen en open gebieden in het zuiden van het Brussels Gewest 
  • De SBZ I: het Zoniënwoud met zijn bosranden, de aangrenzende beboste gebieden en de Woluwevallei 

Gevolgen van een Natura 2000-indeling

De Natura 2000-gebieden en hun bufferzones van 60 m omvatten ook de sociaal-economische of recreatieve bekommernissen en het is niet mogelijk om er eender wat te doen: 

  • de ontwerpers moeten een adequate effectenstudie laten uitvoeren door een erkend studiebureau, teneinde de biodiversiteit te beschermen;
  • beheerplannen moeten worden opgesteld door Leefmilieu Brussel, moeten worden bekrachtigd door de regering en moeten regelmatig worden herzien;
  • een hele reeks verbodsbepalingen zijn voorzien.

Milieu

Adres
Stallestraat 77
Geopend op afspraak van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en van 14.00 tot 16.30 uur

Telefoon
02/605.13.50

E-mail
milieu@ukkel.brussels

In de praktijk