Banner pagina economische activiteiten in Ukkel - Foto van een drukke straat
Move 1180: alle gemeentediensten zijn verhuisd naar het nieuwe administratief centrum van Ukkel (Stallestraat 77) en zijn volledig operationeel

Economische activiteiten