Buurtevenement

Voor feestelijk evenement tussen buren, rommelmarkt of markt georganiseerd door een buurtcomité of een collectief van bewoners moet vooraf toestemming worden gevraagd aan de burgemeester.

Termijn

De vergunningsaanvraag moet ten minste 10 werkdagen vóór de startdatum van het evenement of de bezetting van de openbare weg worden ingediend.

Voor sommige aanvragen is vooraf advies nodig van de politie en/of gemeentediensten. Dit is van invloed op de verwerkingstijd van uw aanvraag. Gelieve hiermee rekening te houden.

Hoe een vergunning aanvragen?

Stuur de aanvraag op via e-mail naar  algemenezaken@ukkel.brussels of per brief naar het Administratief Centrum van Ukkel - Dienst Algemene Zaken - Stallestraat 77 - 1180 Ukkel.

Algemene Zaken

Adres
Stallestraat 77

Telefoon
02/605.11.32

E-mail
algemenezaken@ukkel.brussels