HEROPENING VAN VIER GEMEENTELIJKE GROENE RUIMTES

Door het slechte weer van dinsdag hebben onze tuinen en parken aanzienlijke schade geleden. Dankzij het werk van onze snoeiers en tuiniers kunnen het Montjoiepark, de Kattuin, de Zandbeektuin en de voormalige visvijver vanaf zaterdag 13 juli opnieuw geopend worden. Ze werden onderzocht en volledig beveiligd.

Het Wolvendaelpark, het Raspailpark, het Brugmannpark en de tuin van het Kunstenhuis Ukkel blijven tot nader order gesloten. De bomen die nog rechtstaan zijn immers kwetsbaar (afgerukte takken of toppen) en de stabiliteit ervan moet nog beoordeeld worden voor jouw veiligheid. De omgevallen bomen moeten ook nog van de paden en ontspanningsruimtes verwijderd worden.

Een dokter/verzorger vinden

Naargelang de omstandigheden, de noden en de middelen, bieden de gemeente Ukkel en haar institutionele partners hun inwoners verschillende vormen van medische verzorging aan. Kies de formule die bij uw situatie past. 


De huisartsenverenigingen (FBHAV)

De Federatie van de Brusselse Huisartsenverenigingen (FBHAV)  verenigt de mobiele wachtdienst van alle Brusselse gemeentelijke huisartsenverenigingen.  De FBHAV staat in contact met 5 vaste wachtposten: MWP 1000 Brussel, MWP 1030 Schaarbeek, MWP Médinuit Molenbeek, MWP 1040 Etterbeek, MWP 1190 Vorst.

De Brusselse wachtdienst is 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar voor de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; ze stuurt elk verzoek door :

 • hetzij naar een medische wachtpost (MWP) ;
 • hetzij naar wachtdiensten aan huis.

Plaats en contact

Wat moet ik doen in een medisch noodgeval?

 1. Bel eerst uw behandelend geneesheer.
 2. Hebt u geen behandelend geneesheer? Bel 1733.
 3. Uw behandelend geneesheer is niet beschikbaar? Bel 02/201.22.22.

De Ukkelse medische huizen

De medische huizen zijn gezondheidsdiensten erkend door het Riziv.

Taken en werking van de medische huizen

 • De medische huizen werken volgens het forfaitsysteem, in samenwerking met alle mutualiteiten. 
 • De mutualiteit neemt de consultaties en de verzorging in het medisch huis op zich, door maandelijks een forfait te betalen, zonder dat uw bijdragen worden verhoogd. 
 • De geregistreerde patiënten hoeven de consultaties en bezoeken van de 3 sectoren niet langer aan het medisch huis te betalen zij worden volledig gedekt door de mutualiteit : 
  • algemene geneeskunde;
  • kinesitherapie;
  • verpleging.  
 • Er is geen verandering voor alle andere zorgen (consultatie bij een specialist, medische onderzoeken, technische ingrepen, ziekenhuisopnames, paramedische diensten, geneesmiddelen, ...). 

Plaats en contact


Des ziekenhuisen

 • Europa Ziekenhuizen - Site St-Elisabeth
  •  De Frélaan, 206 - 1180 Ukkel
  •   02/614.20.00
 •  Iris Ziekenhuizen Zuid - Site Molière – Longchamp
  •  Marconistraat, 142 - 1180 Uccle 
  •  02/348.51.11
 • Epsylon - Caring for Mental Health - Brussels
 • Epsylon - Site La Ramée
 • Epsylon - Site Fond’Roy
 • Epsylon - Site Area

Het Centrum voor Gezinsplanning en Consultaties van Ukkel

Het team van het Centrum voor Gezinsplanning en Consultaties van Ukkel bestaat uit professionals die kunnen tussenkomen voor medische, gynaecologische, sociale, juridische, gezins-, schoolproblemen, ...  

De diensten van het centrum zijn toegankelijk voor iedereen. 

Toegang

Onthaal van maandag tot vrijdag van 9.00 u. tot 18.00 u.

Plaats en contact


Het OCMW van Ukkel

Het OCMW van Ukkel beschikt over een medisch centrum dat elke dag toegankelijk is van 10.30 u. tot 13.00 u., voor alle Ukkelaars. 

Een verpleegster volgt thuis de medische voorschriften van de artsen van het centrum op; uit preventieve bezorgdheid wordt ook thuis medische opvolging (verpleging) voorzien voor ouderen die gebruikmaken van de dienst familie- en ouderenhulp.

Plaats en contact


De thuiszorg (U.T.D)

De taak van de U.T.D. (Ukkelse thuisdiensten) biedt hulp, ondersteuning en begeleiding aan gezinnen in moeilijkheden, bejaarden, en gehandicapte personen. 

Deze hulp- en zorgdiensten zijn bestemd voor inwoners die gedomicilieerd zijn op het grondgebied van Ukkel.

Personeel van de U.T.D

De thuiszorg wordt verstrekt door verpleegkundigen van het OCMW van Ukkel (voor de medische zorgen) en maatschappelijke werkers van de U.T.D.

Plaats en contact

 • OCMW van Ukkel
  •  Alsembergsesteenweg  860 – Ukkel
  •  02/370.75.11 (voor medische zorgen) 
 • U.T.D.
  •  02/370.75.71 (voor de invoering van een hulpprocedure - U.T.D.)

Gezondheid en welzijn

Adres
Steenweg op Alsemberg 883
Open van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur

Telefoon
02/605.19.85

E-mail
gezondheidscentrum@ukkel.brussels

NOODGEVALLEN

Neem bij noodgevallen telefonisch contact op met:

 •  112(ambulance/brandweer)
 •  101(politie)

 Raadpleeg alle noodnummers

Afbeelding