Horeca

Wil u een horeca-etablissement openen of overnemen in Ukkel? Wil u de verschillende regelgevingen kennen voor de economische activiteiten in de horeca? Moet u een vergunningsaanvraag indienen? De dienst Horeca van de gemeente staat voor u klaar.

Opening, overname of statutenwijziging van een horeca-etablissement

Voor de opening of overname van een horeca-etablissement is een voorafgaande bijzondere uitbatingsvergunning vereist. Voor het openen van een nieuw etablissement moet de toekomstige uitbater zich naar de dienst Horeca begeven vóór het opstarten van zijn activiteit. Bij de overname van een etablissement moet de nieuwe zaakvoerder de dienst contacteren, uiterlijk op de eerste dag waarop de activiteit wordt gestart.

In geval van een wijziging in de statuten van een vennootschap die het etablissement uitbaat, moet de nieuwe zaakvoerder zich eveneens aanmelden bij deze dienst.

ADVIES

Voor het openen van een etablissement en het afsluiten van contractuele verbintenissen (met leveranciers of een eigenaar, een voormalige zaakvoerder, …) is het raadzaam om informatie in te winnen bij de dienst Stedenbouw van de gemeente en/of de dienst Horeca, alvorens een contractuele verbintenis aan te gaan en een financiële investering te doen.

Deze diensten zullen u informeren of het betrokken etablissement in orde is met de stedenbouwkundige reglementen en of er geen beperkingen zijn inzake de uitbating.

Vergunningen voor de consumptie van sterke drank

De gemeentebesturen moeten de vergunningen uitreiken voor de horeca-etablissementen waar sterke drank wordt geschonken. De vergunning is verplicht om sterke drank te mogen schenken. Ze wordt enkel uitgereikt als het horecadossier in orde is.

Economische activiteiten

HORECA

Adres
Stallestraat 77
Open van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.00 en van 13.00 tot 15.00 met afspraak

Telefoon
02/605.12.20

E-mail
horeca@ukkel.brussels

Wist u dat?

"Horeca" is een samentrekking van de woorden:

 • HOtel,
 • REstaurant,
 • CAfé.

In de praktijk

Documenten die aan de administratie moeten worden bezorgd 

Vooraleer u de uitbatingsvergunning kunt bekomen (en eventueel de vereiste vergunning voor de verkoop van sterke drank), moeten verschillende documenten worden bezorgd aan de dienst Horeca om uw dossier samen te stellen. Het gemeentebestuur moet u namelijk vlot kunnen identificeren. Lijst van de te bezorgen documenten:

Er zal u een betaling via overschrijving van € 150 voor de dossierkosten gevraagd worden tijdens uw afspraak met de dienst Horeca.

Documenten uitgereikt door de dienst Horeca

 • Terrassen: De dienst Horeca reikt de vergunningen om een terras te plaatsen enkel uit indien het dossier van het etablissement in orde is. Vooraf downloaden:
   Vergunningsaanvraag voor een terras
 • Spelen: de adviezen van de burgemeester die vereist zijn voor het dossier van de Kansspelcommissie voor een aanvraag tot plaatsing van kansspelen. De dienst Horeca reikt deze attesten enkel uit indien het dossier van het etablissement in orde is. Dit attest is een verplichte voorwaarde om spelen in het etablissement te mogen plaatsen.

 • Raadpleeg voor alle informatie betreffende de hygiënecontrole uitgevoerd door het intercommunaal laboratorium,  de site van Brulabo.  

Vaak gestelde vragen

Met "Horeca” bedoelen we:

 • restaurants,
 • snackbars,
 • drankgelegenheden,
 • cafés
 • of andere zaken waar voedsel of drank ter plaatse kunnen worden genuttigd.

"Met ’sterke drank’ bedoelt men elke gedistilleerde drank met een alcoholgehalte van meer dan 1,2 % of elke gegiste drank met een alcoholgehalte van meer dan 22 % - Artikel 16 van de wet van 7 januari 1998 betreffende de structuur en de accijnstarieven op alcohol en alcoholhoudende dranken." Bron:  FOD Volksgezondheid