HEROPENING VAN VIER GEMEENTELIJKE GROENE RUIMTES

Door het slechte weer van dinsdag hebben onze tuinen en parken aanzienlijke schade geleden. Dankzij het werk van onze snoeiers en tuiniers kunnen het Montjoiepark, de Kattuin, de Zandbeektuin en de voormalige visvijver vanaf zaterdag 13 juli opnieuw geopend worden. Ze werden onderzocht en volledig beveiligd.

Het Wolvendaelpark, het Raspailpark, het Brugmannpark, de tuin van het Kunstenhuis Ukkel en de begraafplaats van de Dieweg blijven tot nader order gesloten. De bomen die nog rechtstaan zijn immers kwetsbaar (afgerukte takken of toppen) en de stabiliteit ervan moet nog beoordeeld worden voor jouw veiligheid. De omgevallen bomen moeten ook nog van de paden en ontspanningsruimtes verwijderd worden.

Gemeentelijke/gewestelijke parken en groene ruimtes

Met verschillende hectaren parken en groene ruimtes, maar ook tal van groene eilandjes, is Ukkel een van de meest groene gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Bekijk hier de belangrijkste Ukkelse groene parken en ruimtes, beheerd door de gemeente en het gewest. 

Parken en groene ruimten beheerd door de gemeente

Parken en groene ruimten beheerd door Leefmilieu Brussel


Wolvendaalpark

Het Wolvendaalpark was vroeger het landelijk domein van gefortuneerde Brusselse families die hier hun vakantie kwamen doorbrengen. Het Wolvendaalpark in Ukkel is een van de grootste parken van de Brusselse agglomeratie: door zijn omvang, door zijn wisselend reliëf, en door de schoonheid van zijn landschappen.

Het Wolvendaalpark is in dit opzicht een mooi geslaagd project. Het park telt twee beukenbossen, een in het noorden, en een langs de ravijn. Prachtige groepjes bomen trekken de aandacht. De paadjes slingeren zich tussen de grasvelden en leveren telkens een ander uitzicht op, want een Engels park wordt ontworpen om nooit in één oogopslag alles te zien. Men kan er ook een paviljoen, twee vijvers en een kasteel bewonderen, …

De gevleugelde fauna bestaat uit soorten die heel verspreid zijn in Brussel (eksters, houtduiven …), maar ook uit parkieten en groene spechten. Vossen kozen een woonplek in het park en het is ook niet uitzonderlijk dat men er een eekhoorn tegenkomt.

Ten slotte treft men in het park ook opmerkelijke monumenten en beeldhouwwerken aan.

Het Wolvendaalpark is door het koninklijk besluit van 08 november 1972 een geklasseerd landschap.

Voorzieningen

 • Banken;
 • Picknicktafels;
 • Nestkastjes en insectenhotels;
 • Speelterrein in functie van de leeftijd en inclusief spel;
 • Openluchttheater;
 • Toiletten;
 • Zomerbar;
 • Kweektuinproject voor burgers;
 • Collectief composteren.

Toegankelijkheid

De wegen zijn breed en in goede staat, en kunnen dus ook vlot worden gebruikt door mensen met een mobiele beperking. Het Wolvendaalpark is wel een heuvelachtig park met forse hellingen tussen het hoogste en het laagste deel. Door de ingangen te kiezen, is het mogelijk om enkel op het plateau boven of op het plateau beneden te lopen en zo de grote hoogteverschillen te vermijden.

Parking PMB Dieweg en Rodestraat/Fietsenparking/Openbaar vervoer.

Ligging

  Rodestraat - Dieweg - Wolvendaellaan - De Frélaan - 1180 Ukkel

Openingsuren

 • Van 1 april tot 30 september van 7.30 u tot 22 u.
 • Van 1 oktober tot 31 maart van 7.30 u tot 20 u.

Brugmannpark

Het park heeft een oppervlakte van 5 hectare en was vroeger eigendom van de familie Brugmann. Georges Brugmann legde op zijn kosten verschillende wegen in het noorden van de gemeente aan, zoals de Churchilllaan, de Messidorlaan, de Albertlaan en de Brugmannlaan. Hij heeft ook «l’Hospice des convalescents» van Verrewinkel gesubsidieerd. Het beukenbos werd door de erfgenamen overgedragen aan de gemeente om er een publiek park van te maken.

Voorzieningen

 • Banken;
 • Speelterrein;
 • Sportparcours rond het hele park.

Toegankelijkheid

De wegen zijn breed en in goede staat, en kunnen dus ook vlot worden gebruikt door mensen met een mobiele beperking. Het Brugmannpark is wel een heuvelachtig park met forse hellingen tussen het hoogste en het laagste deel. Door de ingangen te kiezen, kunnen de grootste hoogteverschillen worden vermeden.

Fietsenparking/Openbaar vervoer.

Ligging

 Burgemeester Herinckxlaan - Messidorlaan - Roze Hoevelaan - Dupuichlaan- 1180 Ukkel

Openingsuren 

Permanente opening.


Kattuin

Dit tuintje ligt in De Kat en biedt enkele ontspanningsmogelijkheden voor klein en groot. 

Voorzieningen

 • Banken;
 • Picknicktafels;
 • Speeltuin voor kinderen;
 • Plaatjes arboretum;
 • Pingpongtafel;
 • Fruitbomen;
 • Nestkastjes, insectenhotels.

Toegankelijkheid 

De wegen zijn breed en in goede staat, en kunnen dus ook vlot worden gebruikt door mensen met een mobiele beperking. 

Parking PMB Emile Lecomtestraat/Fietsenparking/Openbaar vervoer.

Ligging

 Boetendaalstraat - Emile Lecomtestraat - 1180 Ukkel

Openingsuren 

 • Van 1 april tot 30 september van 8 u tot 21 u.
 • Van 1 oktober tot 31 maart van 8 u tot 19 u.

Zandbeektuin

Deze kleine groene ruimte ligt in de gelijknamige buurt en biedt enkele ontspanningsmogelijkheden voor de bewoners van de buurt. 

Voorzieningen

 • Banken;
 • Picknicktafels;
 • Speeltuin voor kinderen;
 • Petanquebaan.

Toegankelijkheid

De wegen zijn breed en in goede staat, en kunnen dus ook vlot worden gebruikt door mensen met een mobiele beperking. 

Parking PMB Alsembergsesteenweg/Fietsenparking/Openbaar vervoer.

Ligging

 Zandbeekstraat - 1180 Ukkel

Openingsuren

 • Van 1 april tot 30 september van 8.30 u tot 20.45 u.
 • Van 1 oktober tot 31 maart van 8.30 u tot 18.45 u.

Montjoiepark

Het park heeft een oppervlakte van 42 are, en u treft er een monument aan ter nagedachtenis van Jean en Pierre Carsoel die heel wat legaten vermaakten aan de gemeente Ukkel. Men kan er ook tal van bomen bewonderen zoals een treurbeuk en een opmerkelijke sequoia.

Voorzieningen 

 • Banken;
 • Twee speeltuinen voor kinderen;
 • Plaatjes arboretum;
 • Tennisterreinen;
 • Collectief composteren.

Toegankelijkheid 

De wegen zijn breed en in goede staat, en kunnen dus ook vlot worden gebruikt door mensen met een mobiele beperking. 

Fietsenparking/Openbaar vervoer.

Ligging

 Montjoielaan - Winston Churchilllaan - 1180 Ukkel

Openingsuren 

 • Van 1 april tot 30 september van 07.45 u tot 21.30 u.
 • Van 1 oktober tot 31 maart van 07.45 u tot 19.30 u.

Avijlvlakte

De vlakte wordt omgeven door de Jean Benaetsstraat, de Avijlweg, de Berg van Sint-Job, de onderkant van de Oude Molenstraat en de Wansijnstraat. Die kenmerken van halve natuursite die geïntegreerd is in de sociale structuur van het oude Sint-Job, maken van deze site een van de laatste getuigen van het dorpsverleden van de gemeente Ukkel en van zijn historisch erfgoed.

Voorzieningen

 • Banken;
 • Moestuinen;
 • Poel;
 • Collectief composteren.

Toegankelijkheid 

Fietsenparking/Openbaar vervoer.

Ligging

 Berg van Sint-Job - Jean Benaetsstraat - 1180 Ukkel

Openingsuren

Permanente opening.


De voormalige visvijver

Deze onlangs heraangelegde groene ruimte en vijver in wijk Moensberg nodigen de inwoners van de wijk uit om de natuur te bewonderen.

Uitrustingen

 • Banken;
 • Vijver en beek.

Toegankelijkheid;

Het terrein is een natuurlijke ruimte en is in zijn geheel moeilijk toegankelijk voor PBM. De ingang van het terrein wordt binnenkort heraangelegd.

Parking/Openbaar vervoer vanaf de Horzelstraat, de Alsembergsesteenweg of station Moensberg.

Ligging

 Linkebeekstraat - 1180 Ukkel

Openingsuren

 • Van 1 april tot 30 september van 9 tot 20 uur.
 • Van 1 oktober tot 31 maart van 9 tot 18 uur.

Sauvagèrepark

Het park heeft een oppervlakte van 4,5 hectare, dateert van het einde van de XIXde eeuw, en is vrij geïnspireerd op de Engelse parken. In die tijd was de tuin kleiner en bestond die enkel uit een kasteel, een grote laan en enkele boomgroepen. In 1910 en vervolgens in 1925 werd de eigendom uitgebreid tot de huidige oppervlakte.

Een groot deel van de bomen uit die eerste periode werden gebruikt tijdens de Tweede Wereldoorlog. Na een periode van verwaarlozing werd het kasteel in 1957 vernietigd en de gemeente verwierf het park in 1964. Het park is volledig bebost en bestaat uit een beukenbos, met ook esdoorns, essen, eiken, hazelaars, opmerkelijke kastanjebomen en een reusachtige sequoia. Met zijn 4,89 meter omtrek in 1993 zou die boom het grootste exemplaar zijn op het grondgebied van Ukkel, en hij behoort ook tot de 10 mooiste bomen in de regio Brussel.

Het Sauvagèrepark werd in juni 1997 een geklasseerde site en sinds december 2016 is het ook een Natura 2000-beschermd natuurgebied. 

Voorzieningen

 • Banken;
 • Picknickruimte;
 • Vijver;
 • Speelterreinen voor kinderen;
 • Sportterrein;
 • Sportzaal.

Toegankelijkheid 

De wegen zijn breed en in goede staat, en kunnen dus ook vlot worden gebruikt door mensen met een mobiele beperking. Het Sauvagèrepark is wel een heuvelachtig park met forse hellingen tussen het hoogste en het laagste deel. Door de ingangen te kiezen, kunnen de grootste hoogteverschillen worden vermeden.

Parking PMB Eikenboslaan/Fietsenparking/Openbaar vervoer

Ligging

 Eikenboslaan - Verrewinkelstraat - 1180 Ukkel

Openingsuren

Permanente opening.


Zoniënwoud

Met meer dan 5000 hectare is het Zoniënwoud de belangrijkste zuurstoftank van Brussel. Die kathedraal bestaande uit veelal tweehonderdjarige beuken, eikenbosjes en andere soorten is geschikt voor alle sporten: fietsen, paardrijden, nordic walking en joggen. 

Het Zoniënwoud is een geklasseerde site en een Natura 2000 beschermd natuurgebied dat zich uitstrekt over de drie gewesten: 40 % ligt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Men treft er 2 bosreservaten aan, 2 archeologische reservaten en 5 natuurreservaten.

Voorzieningen

 • Banken;
 • Visvijvers;
 • Speeltuin 3-7 jaar;
 • Speeltuin 7-12 jaar;
 • Informatiebordjes;
 • Picknicktafels.

Toegankelijkheid

Het woud is voor mensen met een mobiele beperking toegankelijk langs de dreven en op bepaalde brede stukken. Soms is er hulp vereist om een helling op te geraken. Het is dus raadzaam om begeleiding te voorzien.

Parking PMB/Fietsenparking/Openbaar vervoer.

Ligging

Lorrainedreef - 1180 Uccle

Openingsuren

Permanent open.


Verrewinkelbos en bos van Buysdelle

Het Verrewinkelbos is een echte groene oase van bijna 15 hectare. Het reliëf is heel uitgesproken, er is een plateau van 110 meter hoog en er zijn diepe ravijnen naar de Verrewinkelbeek.  

Voorzieningen

Geen specifieke voorziening.

Toegankelijkheid

Fietsenparking/Openbaar vervoer.

Ligging

 Maretaklaan - de Perckestraat - 1180 Ukkel

Openingsuren 

Permanent open.


Engelandplateau

Het Engelandplateau is een semi-natuurlijke site die wordt doorkruist door de Groene Wandeling. Men vindt er weiden en bossen.

Het is een verbindingszone tussen verschillende groene ruimtes: Kinsendaal-Kriekenput-Keyembempt en het complex gevormd door het Verrewinkelbos en het bos van Buysdelle, én het plateau van Kauwberg.

Het Engelandplateau is een Natura 2000-beschermd natuurgebied dat heel belangrijk is voor het groen netwerk.

Voorzieningen

 • Afbakening van de Groene Wandeling;
 • Omheiningen en deurtjes om de dieren op te sluiten op de te beheren percelen.

Toegankelijkheid

De wegen zijn breed en in goede staat, en kunnen dus ook vlot worden gebruikt door mensen met een mobiele beperking. 

Fietsenparking/Openbaar vervoer.


Ligging

 Dolezlaan - 1180 Ukkel

Openingsuren

Permanent open.


Keyenbempt

Deze semi-natuurlijke ruimte heeft een grote ecologische waarde. De ruimte combineert een landelijke omgeving met moerassen en moestuinen, en een bosrijke omgeving. De moerassige zone en de bebloemde weiden bieden de site prachtige landschappen.

Het Keyenbemptpark wordt doorkruist door de Groene Wandeling.

Voorzieningen

 • Moestuinen;
 • Banken;
 • Vuilnisbakken.

Toegankelijkheid

Bij de inrichting van de site werd er bijzondere aandacht besteed aan de toegankelijkheid voor mensen met een mobiele beperking. Door de paden in te delen kon er ook een traject worden aangelegd dat voor hen gegarandeerd toegankelijk is.

Parking PMB Alsembergsesteenweg/Fietsenparking/Openbaar vervoer.

Ligging

 Nekkersgatlaan 17 - 1180 Ukkel

Openingsuren

Permanent. 


Vronerodepark

Het Vronerodepark is een landelijk gebied dat zich uitstrekt in Ukkel tussen de Pasturlaan en de Oude Molenstraat. In de lokalen van een oude hoeve die geldt als een van de laatste getuigen van het landelijk en agrarisch verleden van de buitenwijken van Brussel, gaan er leerrijke activiteiten door over de thema’s «natuur» en «de hoeve». De site, die erkend is als Natura 2000 beschermd natuurgebied, heeft ook een belangrijke ecologische waarde.

Voorzieningen

 • Pedagogische hoeve;
 • Moestuin;
 • Boomgaard;
 • Bijenstal;
 • Bron, vlonder ;
 • Observatievloer in de vochtige zone (moeras);
 • Banken.

Toegankelijkheid

Bij de inrichting van de site werd er bijzondere aandacht besteed aan de toegankelijkheid voor mensen met een mobiele beperking. Door de paden in te delen kon er ook een traject worden aangelegd dat voor hen gegarandeerd toegankelijk is.

Fietsenparking/Openbaar vervoer. 

Ligging

 Jacques Pasturlaan - Oude Molenstraat - 1180 Ukkel

Openingsuren

Permanent. 


Kinsendaal-Kriekenput

Het natuurreservaat van Kinsendaal en zijn uitbreidingen in oostelijke richting, de Kriekenput en het Herdiesdomein, vormen een halfnatuurlijke ruimte van zowat 10 hectare met een opmerkelijke diversiteit. Het werd op 4 maart 1988 overgenomen door het Brussels Gewest dat aan het domein het jaar daarop het statuut van publiek natuurreservaat verleent. 


Kauwberg

Het Ukkelse plateau de Kauwberg steekt uit over de stad en is een site die gekend is voor zijn biodiversiteit, zijn aantrekkelijk landschap en zijn pracht. Die ecologische rijkdom rechtvaardigt waarom de Kauwberg tegenwoordig wordt beschermd door zijn klassering als site en werd opgenomen in het Europese ecologische netwerk Natura 2000.

De ingewikkelde geschiedenis van de site van de voorbije decennia maakt dat het park heeft geleden onder het gebrek aan beheer en momenteel heel wat gevaren kan opleveren voor wie hier op verkenning gaat. 

Dat gebrekkig beheer van de voorbije jaren zal de komende jaren geleidelijk worden weggewerkt door Leefmilieu Brussel, maar voorlopig is het dus beter om op de paden te blijven en daar niet vanaf te wijken, want dat is van essentieel belang voor het behoud van de natuur en voor de veiligheid van de wandelaars.

Voorzieningen

 • Moestuinen.

Toegankelijkheid

Fietsenparking/Openbaar vervoer.

Ligging

 Dolezlaan - Sint-Jobsesteenweg - Eikenboslaan - 1180 Ukkel

Openingsuren

Permanent. 


Tillensblok

In het kader van zijn sanering wordt het Tillensblok ingericht als een groene wijkruimte met moestuinen, een zone van kleine fruittuinen, een composteersite, maaiweides, bijenkorven, een drinkfontein, rustplaatsen en paden, … Het is de bedoeling om door het onderhoud van de site en het werk in de moestuinen te zorgen voor een sociale dynamiek en een sfeer van gezelligheid.

Voorzieningen

 • Moestuinen;
 • Composteersite;
 • Rustplaats;
 • Bijenstal.

Toegankelijkheid

Fietsenparking/Openbaar vervoer.

Ligging

 Joseph Bensstraat - Roosendaalstraat - 1180 Ukkel

Openingsuren

Permanent open.


Vlakte van Bourdon

De vlakte van Bourdon werd aangelegd in het kader van de groene wandeling en vormt een verbindingsruimte naar Keyenbempt.

Voorzieningen

 • Observatiepontons;
 • Picknicktafels;
 • Rustplaats.

Toegankelijkheid

Parking PMB Alsembergsesteenweg/Fietsenparking/Openbaar vervoer.

Ligging

  Gulden Kasteelstraat - Alsembergsesteenweg - 1180 Ukkel

Openingsuren

Permanent. 


Groendienst

Adres
Paul Stroobantlaan 41
Open van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 15.30 uur

Telefoon
02/605.16.80

E-mail
groendienst@ukkel.brussels