HEROPENING VAN VIER GEMEENTELIJKE GROENE RUIMTES

Door het slechte weer van dinsdag hebben onze tuinen en parken aanzienlijke schade geleden. Dankzij het werk van onze snoeiers en tuiniers kunnen het Montjoiepark, de Kattuin, de Zandbeektuin en de voormalige visvijver vanaf zaterdag 13 juli opnieuw geopend worden. Ze werden onderzocht en volledig beveiligd.

Het Wolvendaelpark, het Raspailpark, het Brugmannpark, de tuin van het Kunstenhuis Ukkel en de begraafplaats van de Dieweg blijven tot nader order gesloten. De bomen die nog rechtstaan zijn immers kwetsbaar (afgerukte takken of toppen) en de stabiliteit ervan moet nog beoordeeld worden voor jouw veiligheid. De omgevallen bomen moeten ook nog van de paden en ontspanningsruimtes verwijderd worden.

Missie van de gemeente

Huisdieren en wilde dieren maken een belangrijk deel uit van onze gemeente. De dieren in Ukkel zijn vaak onmisbaar voor de regulering van ecosystemen of zorgen voor een waardevol gezelschap voor jong en oud. Ze krijgen dan ook bijzondere aandacht.

Missies van de schepen van Dierenrechten en -Welzijn

Het schepenambt voor Dierenrechten en -Welzijn, dat werkt via de dienst Leefmilieu, is belast met verschillende missies:

  • Bevorderen van het dierenwelzijnsbeleid in de gemeente;
  • Advies verlenen en vragen van burgers beantwoorden over huisdieren en wilde dieren;
  • Toezien op de toepassing en naleving van de heersende wetgeving inzake dierenrechten en -welzijn.

De missies worden concreet gemaakt met diverse acties ter bevordering van het welzijn van dieren, waaronder de toekenning van een aanmoedigingspremie (adoptie van een dier uit een asiel).

Dieren

Adres
Stallestraat 77
Open van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en van 14.00 tot 16.30 uur

Telefoon
02/605.13.54

E-mail
dierenwelzijn@ukkel.brussels