HEROPENING VAN VIER GEMEENTELIJKE GROENE RUIMTES

Door het slechte weer van dinsdag hebben onze tuinen en parken aanzienlijke schade geleden. Dankzij het werk van onze snoeiers en tuiniers kunnen het Montjoiepark, de Kattuin, de Zandbeektuin en de voormalige visvijver vanaf zaterdag 13 juli opnieuw geopend worden. Ze werden onderzocht en volledig beveiligd.

Het Wolvendaelpark, het Raspailpark, het Brugmannpark en de tuin van het Kunstenhuis Ukkel blijven tot nader order gesloten. De bomen die nog rechtstaan zijn immers kwetsbaar (afgerukte takken of toppen) en de stabiliteit ervan moet nog beoordeeld worden voor jouw veiligheid. De omgevallen bomen moeten ook nog van de paden en ontspanningsruimtes verwijderd worden.

Milieuvergunning

Sinds 12 oktober 2013 wordt de Milieudienst van de gemeente Ukkel geïntegreerd op het Brussels gewestelijk platform waarmee je je milieuvergunning  online kan aanvragen.

Je aanvragen tot milieuvergunning bestemd voor de gemeente (vergunning van klasse 2 en 3, behalve bouwplaatsen) kunnen voortaan dus digitaal ingediend worden.

MyPermit, een tool die het leven gemakkelijker maakt!

Leefmilieu Brussel heeft een interactief digitaal formulier ontwikkeld,  MyPermit Leefmilieu, om de administratieve procedure van vergunningsaanvragen te vereenvoudigen.

Voortaan kan je:

 • De zoekfunctie van de ingedeelde inrichten gebruiken om met een muisklik de klasse van je vergunning te bepalen en te weten welke documenten je nodig hebt om je dossier te vervolledigen;
 • Rechtstreeks op de interactieve kaart de percelen selecteren die betrokken zijn bij je uitbating, met toegang tot de informatie over de bodeminventaris en de eventuele Natura 2000-gebieden.

MyPermit Leefmilieu, hier moet je zijn!

Om je aanvraag tot milieuvergunning in te dienen zijn er nu dus verschillende scenario's mogelijk:

 • Dossiers van klasse 1D, 1C, 1B en 1A en/of dossiers van een publiekrechtelijke aanvrager (inclusief klasse 2) - Je aanvraag moet gericht worden aan Leefmilieu Brussel:
  • Digitaal via  website MyPermit ;
  • Met de post (gewone of aangetekende zending) naar Leefmilieu Brussel - Site Tour & Taxis, Havenlaan 86C/3000 te 1000 Brussel.
 • Dossiers van klasse 2 en 3 van een privéaanvrager - Je aanvraag moet gericht worden aan de gemeente:

Graag willen wij u informeren dat er op dinsdag 13 februari een nieuwe versie van MyPermit Leefmilieu is verschenen:   mypermit.leefmilieu.brussels

Versie 1.10 bevat de mogelijkheid om een nieuw type vergunning online in te dienen. U kunt nu uw aanvraag voor de aangifte van uw werf (klasse 3 aangifte) indienen bij de gemeenten die al geïntegreerd zijn in Mypermit Leefmilieu.

Voor een vergunningsaanvraag/aangifte van klasse 3 zonder gebruik van  MyPermit moet je de volgende stappen volgen:

 1. Bepaal de hoogste klasse voor de geplande inrichtingen (via de  lijst van de ingedeelde inrichtingen op de website van Leefmilieu Brussel of door contact met ons op te nemen);
 2. Vul het  aanvraagformulier in dat overeenkomt met de hoogste klasse ( de formulieren staan ook op de website van Leefmilieu Brussel en bevatten uitleg over de vaakst gestelde vragen).

Milieu

VERGUNNING

Adres
Stallestraat 77
Open van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en van 14.00 tot 16.30 uur

Téléphone
02/605.13.52

E-mail
milieuvergunning@ukkel.brussels

Wist u dat?

U kunt het archief van de milieuvergunningenraadplegen. Neem hiervoor contact op met de Milieudienst:

 02/605.13.52

 milieuvergunning@ukkel.brussels

In de praktijk

Het dossier indienen of verzenden (ingevuld en ondertekend aanvraagformulier + bijlagen) in een bepaald aantal exemplaren:

Indienen van milieuaanvraagdossiers
Type vergunning Aantal exemplaren In te dienen bij - Te verzenden naar
Vergunning van klasse 1A 7 exemplaren Leefmilieu Brussel
Vergunning van klasse 1B 7 exemplaren Leefmilieu Brussel
Vergunning van klasse 1C 3 exemplaren Leefmilieu Brussel
Vergunning van klasse 1D 3 exemplaren Leefmilieu Brussel
Vergunning van klasse 2 2 exemplaren de gemeente
Vergunning van klasse 3 1 exemplaar de gemeente

Dossierkosten

Kosten milieuaanvraagdossier
Klassen Gewestelijke kosten Gemeentelijke kosten Totaal van de kosten
1A € 2.500 of € 1.250 (zonder of met voorafgaand attest) € 2.242 € 4.742 of € 3.942
1B € 250 € 232 € 482
1C € 0 € 0 € 0
2 € 125 € 151 € 276
3 € 0 € 42 € 42

Wanneer een houder van een milieuvergunning zijn exploitatie wenst te wijzigen, dan moet hij de instantie van afgifte daarvan in kennis stellen.

Daarvoor moeten, afhankelijk van het geval, verschillende formulieren worden ingevuld:

Zodra de gemeente of Leefmilieu Brussel dit document ontvangt (aangetekend te versturen), hebben ze een maand tijd om te beslissen:

 • of de vergunning kan worden gewijzigd (lichte aanpassing, schrappen van een indelingsrubriek, beperken van de veroorzaakte hinder …);
 • of om te beslissen dat er een nieuwe vergunning moet worden aangevraagd (toevoeging van een hogere indelingsrubriek, aanzienlijke toename van de veroorzaakte hinder …).

Voor inrichtingen van klasse 1 en 2 bedraagt de geldigheid van een vergunning over het algemeen 15 jaar, vanaf het begin van de exploitatie.

Die termijn van 15 jaar kan worden verlengd voor dezelfde duur. Als u de geldigheid van uw vergunning wenst te verlengen, moet u ten minste een jaar voor het verstrijken van de oorspronkelijke vergunning een verlengingsaanvraag indienen.

Raadpleeg hiervoor  de website van Leefmilieu Brussel.

Dossiers van verlenging van de milieuvergunningen van een privéaanvrager - Je aanvraag moet gericht worden aan de gemeente:


Als een persoon of een onderneming die beschikt over een milieuvergunning zijn activiteiten stopzet of overdraagt aan een andere persoon/onderneming, dan moet de houder de instantie van afgifte daarvan op de hoogte brengen (Leefmilieu Brussel of de gemeente).

Daarvoor moeten, afhankelijk van het geval, verschillende formulieren worden ingevuld: Vaak gestelde vragen

Wenst u de milieuvergunningsarchieven te raadplegen? U kunt terecht bij de Milieudienst.

Gelieve een afspraak te maken als u verschillende dossiers wenst te raadplegen.

Prijs 

Kosten voor kopies van milieuvergunningen
Soorten documenten Prijs
Duplicaat van een milieuvergunning uitgereikt door de gemeente Ukkel € 2,50
Duplicaat van een milieuvergunning uitgereikt door Leefmilieu Brussel € 2,50
Kopieën van documenten uitgereikt overeenkomstig het besluit van de Executieve van 03-07-92 betreffende de mededeling van informatie en documenten met betrekking tot stedenbouwkundige en milieuplanningen:  
Formaat A4 verso € 0,25
Formaat A4 recto-verso € 0,40
Formaat A3 recto € 0,60
Formaat A3 recto-verso € 1,00