""

Actie Pesticidenvrij beheer

Sinds 2008 en officieel sinds december 2013 zet Ukkel zich in voor een "pesticidenvrije" aanpak en voert men alternatieve beheermethoden in voor de verschillende ruimtes die de stad beheert.

Het gevaar van pesticiden in zones waar drinkwater wordt gewonnen

Het winnen van drinkwater

Een groot deel van de gebieden waar drinkwater wordt gewonnen, bevindt zich in onze gemeente. 3 % van het distributiewater in het Brussels Gewest is afkomstig van grondwater uit het Ter Kamerenbos en het Zoniënwoud. Daarom is het belangrijk deze natuurlijke hulpbron te beschermen, vooral tegen het gevaar van pesticiden en kunstmest.

 

De pesticiden die in de tuinen worden gebruikt en hun afbraakproducten worden namelijk aangetroffen in dit grondwater, dat een uitgebreide monitoring en vrij dure zuiveringsbehandelingen vereist, voordat het kan worden geconsumeerd. Het is daarom van essentieel belang geen pesticiden te gebruiken in en rond gebieden waar water wordt gewonnen.

Agenda 21 en Natagora

Een van de acties van onze Agenda 21 is het opstellen van een folder om de bevolking van Ukkel bewust te maken van dit probleem. De milieudienst greep dan ook de kans om samen te werken met de vzw Natagora die, in het kader van de ordonnantie "pesticiden” van 2013, van Leefmilieu Brussel de opdracht kreeg om een dergelijk instrument te ontwikkelen.

Ook de stad Brussel en de gemeente Elsene waren erbij betrokken (een deel van de waterwingebieden ligt ook op hun grondgebied), net als de intercommunale Vivaqua, die belast is met de openbare watervoorziening.

Het is de bedoeling om mensen bewust te maken van de gevaren van pesticiden voor de gezondheid, de fauna, de flora en het water, en te tonen dat er doeltreffende alternatieven zijn voor het gebruik van pesticiden.

Laten we samen actie ondernemen tegen de gevaren van pesticiden!

Twee beschermde begraafplaatsen

In 2014 kregen de twee Ukkelse begraafplaatsen van Dieweg en van Verrewinkel het label Natuurnetwerk van Natagora, als erkenning voor de vele initiatieven die zijn genomen om de biodiversiteit te bevorderen. Ga ze gerust eens bezoeken!

Begraafplaatsen met een label
Ruimte Adres Maa-Vrij Zat-Zon
Begraafplaats van Verrewinkel Eikenboslaan 125, 1180 Ukkel 8.30 u-16 u 9.30 u-16.30 u
Begraafplaats van Dieweg Dieweg 95, 1180 Ukkel 8.30 u-16 u 9.30 u-16.30 u

Voor meer informatie

Contact 

Neem contact op met de verantwoordelijke van de beheerplannen: 

Milieu

Adres
Stallestraat 77
Geopend op afspraak van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en van 14.00 tot 16.30 uur

Telefoon
02/605.13.50

E-mail
milieu@ukkel.brussels

Wist u dat?

3 % van het leidingwater in het Brussels gewest wordt geproduceerd op basis van grondwater uit het Ter Kamerenbos en het Zoniënwoud.