Banner van de pagina Stedenbouw in Ukkel - een gerenoveerd gebouw
Move 1180: alle gemeentediensten zijn verhuisd naar het nieuwe administratief centrum van Ukkel (Stallestraat 77) en zijn volledig operationeel

Stedenbouw