HEROPENING VAN VIER GEMEENTELIJKE GROENE RUIMTES

Door het slechte weer van dinsdag hebben onze tuinen en parken aanzienlijke schade geleden. Dankzij het werk van onze snoeiers en tuiniers kunnen het Montjoiepark, de Kattuin, de Zandbeektuin en de voormalige visvijver vanaf zaterdag 13 juli opnieuw geopend worden. Ze werden onderzocht en volledig beveiligd.

Het Wolvendaelpark, het Raspailpark, het Brugmannpark, de tuin van het Kunstenhuis Ukkel en de begraafplaats van de Dieweg blijven tot nader order gesloten. De bomen die nog rechtstaan zijn immers kwetsbaar (afgerukte takken of toppen) en de stabiliteit ervan moet nog beoordeeld worden voor jouw veiligheid. De omgevallen bomen moeten ook nog van de paden en ontspanningsruimtes verwijderd worden.

Gemeenschapswachten

De gemeenschapswachten spelen een eerstelijnsrol ten behoeve van de gehele bevolking.

Hun aanwezigheid in de openbare ruimte is geruststellend en bevordert de gezelligheid. Deze medewerkers van onze sociale cohesie observeren de situaties op het terrein en geven alle nuttige informatie door aan de bevoegde autoriteiten om de levenskwaliteit van iedereen te verbeteren.

Acties van de Ukkelse gemeenschapswachten

  • Aanwezigheid en nabijheid: de gemeenschapswachten zijn aanwezig in onze wijken, onze parken, ons openbaar vervoer en onze gemeentelijke evenementen. Zij zijn het hele jaar door zichtbaar aanwezig, te voet of met de fiets. Zij kunnen conflicten voorkomen of mensen naar de juiste diensten verwijzen.
  • Schooltoezicht en jonge fietsers: de gemeenschapswachten vormen een fietspool die bijdraagt aan de verkeersveiligheid, vooral rond scholen. Elk jaar helpen ze veel leerlingen om hun fietsbrevet te halen. Zij werken ook samen met de erkende toezichters. De bevoegde toezichters zijn verantwoordelijk voor het oversteken van kinderen en volwassenen voor de scholen en dragen zo bij tot de veiligheid in de omgeving van de scholen.
  • Beveiliging van de openbare ruimte: de gemeenschapswachten dragen bij tot de leefbaarheid en de veiligheid in de vele groene ruimtes van Ukkel.
  • Hulp aan de daklozen: de gemeenschapswachten nemen deel aan de marsen in het belang van de daklozen en mensen in moeilijkheden in samenwerking met de  straathoekwerk(st)ers.
  • Begeleiding van kinderen: de gemeenschapswachten begeleiden leerlingen bij uitstapjes en verplaatsingen.
  • Bevordering van "samenleven": de gemeenschapswachten maken de bevolking van Ukkel bewust van het belang van samenleven en goede veiligheidsgewoonten.

Contacteer de coördinatrice

Preventie

GEMEENSCHAPSWACHTEN

Adres
Stallestraat 77

Telefoon
02/605.12.33

E-mail
gemeenschapswachten@ukkel.brussels

Wist u dat?

Elk jaar helpen onze gemeenschapswachten heel wat leerlingen om hun Fietsbrevet te halen.

Getuigenis

"Op mijn werk zijn fietsacties mijn favoriete acties. [...] Het is belangrijk om kinderen te stimuleren om te fietsen, maar ook om hen te leren goede fietsers te worden. [...] Door de kinderen op te leiden [...] tonen we dat men zich in de stad ook anders kan verplaatsen dan met de wagen. Omdat de fiets goed is voor de planeet en voor de gezondheid, maar vooral omdat het zeer aangenaam is om te fietsen!"

Ahmed, gemeenschapswacht en lid van de Fietserspool