HEROPENING VAN VIER GEMEENTELIJKE GROENE RUIMTES

Door het slechte weer van dinsdag hebben onze tuinen en parken aanzienlijke schade geleden. Dankzij het werk van onze snoeiers en tuiniers kunnen het Montjoiepark, de Kattuin, de Zandbeektuin en de voormalige visvijver vanaf zaterdag 13 juli opnieuw geopend worden. Ze werden onderzocht en volledig beveiligd.

Het Wolvendaelpark, het Raspailpark, het Brugmannpark en de tuin van het Kunstenhuis Ukkel blijven tot nader order gesloten. De bomen die nog rechtstaan zijn immers kwetsbaar (afgerukte takken of toppen) en de stabiliteit ervan moet nog beoordeeld worden voor jouw veiligheid. De omgevallen bomen moeten ook nog van de paden en ontspanningsruimtes verwijderd worden.

Zelfstandige worden

De Ukkelse Dienst Economie en Handel steunt jonge zelfstandigen van alle leeftijden. Hier volgen enkele tips om uw zelfstandige onderneming een goede start te geven. Voor meer informatie of advies kunt u contact opnemen met onze Dienst. 

1. Ondernemingsloket: de juiste start

Als u zelfstandige wil worden, moet u contact opnemen met een ondernemingsloket dat voor bijna alle te vervullen administratieve formaliteiten zal zorgen. Ondernemingsloketten zijn gewend om toekomstige zelfstandigen te begeleiden; zij zorgen voor: 

  • uw inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (vergunning voor toegang tot het beroep);
  • de loketten kunnen u ook persoonlijk advies geven over :
    • de oprichting van de onderneming,
    • de verschillen tussen de mogelijke statuten (natuurlijke persoon, vennootschap),
    • de opmaak van de financiële dossiers,
    • de btw-plicht, …

NB: u vindt hieronder de lijst van de ondernemingsloketten. 

2. Ziekenfonds en sociaal verzekeringsfonds: de juiste bescherming

Vergeet u niet aan te sluiten bij een ziekenfonds en een sociaal verzekeringsfonds. Aangezien het sociaal verzekeringsfonds enkel de “grote risico’s” dekt, wordt er aangeraden bij uw ziekenfonds bijkomende verzekeringen af te sluiten voor de terugbetaling van bijvoorbeeld uw dokterskosten.

3. Bouw- of milieuvergunning: de juiste reflex

Vergeet ten slotte niet na te gaan bij het gemeentebestuur of er geen bouw- of milieuvergunning moet worden aangevraagd voordat u van start gaat in een eventuele commerciële vestiging. Raadpleeg voor meer informatie over de te ondernemen stappen de pagina  Een handelszaak openen in Ukkel

4. Financiële hulp: het juiste plan? 

Om eventuele financiële hulp te verkrijgen, kunt u inlichtingen inwinnen bij:

Gewestelijke premies voor het ondernemerschap: 
 Pagina Economie-werk.brussels

Economische activiteiten

Adres
Stallestraat 77
Open van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.00 en van 13.00 tot 15.00 met afspraak

Telefoon
02/605.12.20

E-mail
economie@ukkel.brussels

Goed om te weten

Er bestaan nieuwe gewestelijke premies voor ondernemers en u maakt er misschien aanspraak op!

Meer info op
 www.economie-werk.brussels

In de praktijk

Alle informatie over ondernemerschap in Brussel vindt u op de volgende 2 websites: 


Acerta

Xerius

Eunomia vzw

Formalis vzw

Securex

Partena

Liantis

UCM