Burgerontmoetingen

Kort na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 heeft het nieuwe college van de gemeente Ukkel zijn ambitie uitgesproken om de lokale democratie opnieuw uit te vinden. Het college is zich bewust van de noodzaak om de dialoog tussen de overheid en de inwoners te versterken en heeft daarom eerst de inwoners in hun buurt willen ontmoeten.

Burgerontmoetingen 2019-2020

Tijdens 9 burgerontmoetingen in de buurt, georganiseerd van oktober 2019 tot februari 2020 met de steun van VILCO, was het voornamelijk de bedoeling te luisteren naar de bezorgdheden van de burgers. Deze 9 ontmoetingen hadden ook als doel stof te leveren om de Ukkelse Staten-Generaal voor te bereiden, die de komende maanden zullen plaatsvinden. In totaal hebben bijna 700 mensen aan deze ontmoetingen deelgenomen. Dankzij de formule "world café" kon er heel direct van gedachten gewisseld worden rond thematafels.

Deze ontmoetingen kwamen tot stand dankzij de methodologische ondersteuning van het team van het  VILCO-project, collaboratieve stad. Ze vonden voornamelijk plaats in gemeentescholen, met uitzondering van twee ontmoetingen in de Decrolyschool en in het gemeentehuis, en werden ondersteund door alle betrokken directies. Een team van vier gemeenteambtenaars werd gemobiliseerd voor elke ontmoeting, gecoördineerd door de dienst Burgerinspraak. Het college waakte erover deze ontmoetingen te organiseren in alle wijken van Ukkel, zodat zo veel mogelijk burgers konden deelnemen aan deze momenten van uitwisseling en discussie. Er was ook opvang voorzien voor de kinderen van de deelnemers en elke ontmoeting werd afgesloten met een gezellig samenzijn en een drankje.

Tijdens de 9 ontmoetingen stonden de aanwezige burgers massaal achter deze nieuwe interactieve en gebruiksvriendelijke voorziening. Er kunnen nog verbeteringen aangebracht worden voor toekomstige ontmoetingen, meer bepaald over de communicatie en de leiding van de discussies. Dit participatief proces heeft concrete voorstellen opgeleverd. Uit deze talrijke kringgesprekken zijn meerdere prioriteiten voortgevloeid, alsook uw interesse en verwachtingen voor de volgende thema's: de kwesties in verband met de mobiliteit en de veiligheid van de gebruikers, de inrichting en het onderhoud van de openbare ruimte, de verbetering van de communicatie tussen de gemeente en de burgers, de vergroening van de straten, de sensibilisering van jongeren in het bijzonder over de reinheid en het milieu, het dynamisch maken van de gemeente inzake cultureel en commercieel aanbod en de opwaardering van het erfgoed.

De deelnemers hebben eveneens hun verwachtingen geuit over het scheppen van banden tussen generaties, tussen wijken, tussen de gemeente en de burgers en over de ondersteuning van hun projecten. Ukkel is een uitgestrekte gemeente met sterke verschillen. Hoewel sommige verwachtingen gedeeld worden door alle wijken (mobiliteit, veiligheid van de voetgangers, communicatie), merken we toch enkele specifieke verwachtingen per wijk op.

 Samenvatting van de burgerontmoetingen

Volgende sessie van de burgerontmoetingen

2022-2023.

Burgerinspraak

Adres
Stallestraat 77

Telefoon
02/605.11.95

E-mail
burgerinspraak@ukkel.brussels