Plechtigheid voor de overhandiging van de Europese Burgerschapsprijs van Ukkel

Ingediend op di 23/04/2024

Het doel van deze prijs is het erkennen en promoten van het werk en de acties van diegenen die, binnen de gemeente Ukkel, de Europese waarden verdedigen door middel van hun dagelijkse activiteiten en de waarden die zijn vastgelegd in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie in de praktijk brengen.

Voor de derde editie van deze prijs ontvingen we vijf zeer mooie inzendingen. De jury, bestaande uit vertegenwoordigers van de gemeenteraad, koos na intensief overleg sportclub Uccle Europe. Deze club, opgericht in 1946 en partner van de Europese School, telt 450 spelers van meer dan 30 nationaliteiten die samenwerken aan een gemeenschappelijk project met een Belgische en Europese dimensie. De heer Jérôme Jurion zal de prijs van € 1.000 voor de club in zijn naam ontvangen. De jury heeft ook besloten een speciale vermelding te geven aan het Maison d’Edith, een opvanghuis voor Oekraïners dat aan het begin van de oorlog door Ukkelaars is opgezet. De tijdelijke bezetting van een huis in de Edith Cavellstraat bood gedurende twee jaar onderdak aan tientallen mensen.

Tijdens de prijsuitreiking presenteert het Internationaal Jeugdbureau Europese programma's voor jongeren (Erasmus, Europees Solidariteitskorps). De plechtigheid en infosessie worden gevolgd door een receptie.

Wanneer?

Dinsdag 21 mei 2024 om 18 uur.

Où ?

Administratief Centrum van Ukkel ( Stallestraat 77 - Raadszaal/5de verdieping).