Bijzonderheden en uitzonderingen

Voor sommige zogenaamde «kleine werken» geldt een soepeler procedure. Deze verordening is onlangs gewijzigd, met als doel de procedures te vereenvoudigen.* 

De aangebrachte wijzigingen hebben met name betrekking op 3 soorten buiteninstallaties die vaak door de Ukkelaars worden gevraagd: tuinhuizen, schotelantennes en zonnepanelen.

De eerste twee kunnen nu worden vrijgesteld van een bouwvergunning, maar onder bepaalde voorwaarden! De duur van de vergunningsprocedure kan worden verkort (tot 45 dagen) voor kleine zonnepanelen, op voorwaarde echter dat zij niet afwijken van een BBP of een verkavelingsvergunning en dat zij geen betrekking hebben op een onroerend goed dat is onderworpen aan een maatregel ter bescherming van het erfgoed. 

De informatie in detail raadplegen voor drie soorten vereenvoudiging of bijzonderheden:


Kleine verbouwingen

Is er voor kleine verbouwingen een stedenbouwkundige vergunning nodig? Over het algemeen wel, (in tegenstelling tot de onjuiste informatie die circuleert op basis van de stedenbouwkundige wetgeving die van kracht is in andere gewesten dan Brussel-Hoofdstad).

U dient er zich dus van bewust te zijn dat voor de bouw van een veranda, zwembad, tuinhuisje of schotelantenne een bouwvergunning vereist is.

De stedenbouwkundige wetgeving voorziet in een besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 11 januari 1996 echter in gevallen van werkzaamheden die worden beschouwd als «van gering belang».

Werken die geen vergunning vereisen

 • Voorlopige werfconstructies;
 • Elektrische, sanitaire, verwarmings- of isolatieapparatuur (*);
 • Bepaalde kleine inrichtingswerkzaamheden (*);
 • Het plaatsen van kleine borden (*);
 • De plaatsing van reclame op de uitstalramen;
 • Bepaalde tuininrichtingen (*);
 • Bepaalde professionele bestemmingen bij de woning (*);
 • De afbraak van bepaalde kleine bijgebouwen (*);
 • Bepaalde werken in de openbare ruimte (*).

Werken die geen tussenkomst van een architect vereisen

 • De bouw van kleine geïsoleerde bijgebouwen (type «tuinhuis») (*);
 • Reclame-installaties en borden;
 • De bouw van omheiningen en tuinmuren;
 • De installatie van antennes, masten, pylonen, windmolens …;
 • Zwembaden en niet-overdekte sportterreinen;
 • Wijzigingen aan ramen of kozijnen (*); 
 • De afbraak van bijgebouwen;
 • Gedeeltelijke veranderingen qua bestemming zonder werken of met beperkte werken (*).

OPGELET
Deze voorwaarden moeten nog worden getoetst aan de vereisten van het GBP, een eventueel BBP, een verkavelingsvergunning of een bepaling van de verordening voor het behoud van het erfgoed, die eveneens kunnen van toepassing zijn op uw eigendom.
Bovendien gelden voor de rubrieken gevolgd door de aanduiding (*) bijzondere voorwaarden inzake aantal en omvang.

U aarzelt, u hebt preciezere info nodig?

Twijfelt u, aarzel dan niet om contact op te nemen met de Dienst Stedenbouwkunde:  02/605.13.00


Schotelantennes

Er zijn in onze gemeente alsmaar meer schotelantennes voor radio- en televisie-ontvangst. Door hun visuele impact dreigen deze antennes een geleidelijke beschadiging van ons stadslandschap te veroorzaken.

Wij herinneren u eraan dat in tegenstelling tot wat bepaalde verkopers beweren, de installatie van een schotelantenne thuis de toekenning vereist van een voorafgaande stedenbouwkundige vergunning.

Uw vergunningsaanvraag zal worden onderzocht door de dienst Stedenbouw, die de voorwaarden zal kunnen bepalen voor een zo discreet mogelijke integratie van de antenne in de onmiddellijke omgeving.

Regularisatie van een reeds geïnstalleerde antenne

Als u reeds een antenne geïnstalleerd hebt zonder dat u een stedenbouwkundige vergunning hebt gevraagd en bekomen, dan bent u in overtreding. In dit geval is er een regularisatie-aanvraag vereist.

De aanvraag van een vergunning vereist  dat er een dossier wordt aangelegd. Wij raden u aan om contact op te nemen met de Dienst Stedenbouw alvorens de aanvraag in te dienen ( Stallestraat - 1180 Ukkel). U kunt er tijdens de week elke voormiddag terecht van 9 u tot 12 u om er de ad hoc-formulieren af te halen.


Parking en achteruitbouwzones

Veel straten in Ukkel hebben rijhuizen die van de weg af liggen.

Die stedenbouwkundige bepaling heeft een zeker esthetisch voordeel: de straat lijkt breder en biedt dus meer overzicht; voor elk huis moeten tuintjes worden aangelegd, wat gelukkig bijdraagt tot de vergroening van dichtbebouwde wijken.

In de afgelopen jaren zijn veel van deze tuinen verdwenen omdat de achteruitbouwzone is veranderd in een parkeerzone. Hetzij voor huizen zonder garage, hetzij door de oprit naar de garage te verbreden.

Die inrichting impliceert een drievoudig probleem:

 1. esthetisch (de wagens verbergen de onderzijde van de gevels);
 2. ecologisch (de gemineraliseerde bestrating laat geen regenwater meer in de ondergrond sijpelen en er bestaat een risico dat er olie of brandstof in de bodem lekt);
 3. juridisch (de bewoner die verantwoordelijk is voor een dergelijke inrichting eigent zich ten onrechte een deel van de openbare ruimte toe dat beschikbaar moet blijven voor parkeren op straat).

En wel daarom:

 • het veranderen van een achteruitbouwzone in een parking vereist een stedenbouwkundige vergunning;
 • dergelijke vergunningen zijn altijd onderworpen geweest aan strenge voorwaarden, met name met betrekking tot vergroening.

Bovendien heeft de recente Gewestelijke Verordening inzake Stedenbouw deze stedenbouwkundige wil duidelijk bevestigd door zeer strikte voorwaarden op te leggen voor de ontwikkeling van de achteruitbouwzones ... die slechts in uitzonderlijke gevallen een mogelijkheid tot parkeren bieden.


«Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 juni 2003 tot bepaling van de handelingen en werken die vrijgesteld zijn van een stedenbouwkundige vergunning, van het advies van de gemachtigde ambtenaar, van de gemeente of van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen of van de medewerking van een architect, Belgisch Staatsblad van 7 juli 2003»

Stedenbouw

VERGUNNINGEN

Adres
Stallestraat 77
Open van maandag tot vrijdag van 8.00 tot 16.00 uur

Telefoon
02/605.13.20

E-mail
info.stedenbouw@ukkel.brussels

Goed om te weten

Het is soms interessant om de voorwaarden van vergunningen van "geringe omvang" en het volledig stedenbouwkundig statuut van uw eigendom te kennen.

Deze eenvoudige stap kan u helpen om uw project sneller te verwezenlijken zonder een stedenbouwkundige inbreuk te begaan.

 02/605.13.00