GemSV - Ukkelse handelszaken

De GemSV betreffende de Ukkelse handelszaken is een Stedenbouwkundige Verordening betreffende reclameborden en de herwaardering van handelskernen. Deze verordening bevat enkele basisregels om het volgende te bereiken: een mooier uitzicht van onze handelscentra en dus een herwaardering ervan ... 

De handelszaken moeten zichtbaar zijn en zijn daarom vanzelfsprekend voorzien van reclameborden. De reclameborden mogen echter niet overheersend zijn en belangrijker zijn dan de openbare verlichting en de stedenbouwkundige en architecturale kwaliteit van de gevels van de commerciële of gemengde gebouwen met een commerciële functie.

De reclameborden die in overeenstemming zijn met deze gemeentelijke verordening, goedgekeurd door de regering op 19-10-2011, zijn vrijgesteld van een stedenbouwkundige vergunning (zoals nu al het geval is voor de borden die in overeenstemming zijn met de gewestelijke stedenbouwkundige verordening). De borden die daar niet aan voldoen, moeten een stedenbouwkundige vergunning krijgen voor hun plaatsing. Hetzelfde geldt voor de bestaande borden wanneer hun vergunning voor beperkte tijd komt te vervallen.

De Gemeentelijke Stedenbouwkundige Verordening betreffende uithangborden biedt een duidelijk referentiekader van wat er op dit gebied mag worden gedaan.

 De Gemeentelijke Stedenbouwkundige Verordening betreffende uithangborden 

Stedenbouw

Adres
Stallestraat 77
Open van maandag tot vrijdag van 8.00 tot 16.00 uur

Telefoon
02/605.13.00

E-mail
info.stedenbouw@ukkel.brussels