HEROPENING VAN VIER GEMEENTELIJKE GROENE RUIMTES

Door het slechte weer van dinsdag hebben onze tuinen en parken aanzienlijke schade geleden. Dankzij het werk van onze snoeiers en tuiniers kunnen het Montjoiepark, de Kattuin, de Zandbeektuin en de voormalige visvijver vanaf zaterdag 13 juli opnieuw geopend worden. Ze werden onderzocht en volledig beveiligd.

Het Wolvendaelpark, het Raspailpark, het Brugmannpark, de tuin van het Kunstenhuis Ukkel en de begraafplaats van de Dieweg blijven tot nader order gesloten. De bomen die nog rechtstaan zijn immers kwetsbaar (afgerukte takken of toppen) en de stabiliteit ervan moet nog beoordeeld worden voor jouw veiligheid. De omgevallen bomen moeten ook nog van de paden en ontspanningsruimtes verwijderd worden.

Opdracht van de gemeente

Het college heeft zich ertoe verbonden de burgerinspraak in Ukkel te ontwikkelen en te ondersteunen om de dialoog en de samenwerking tussen verkozenen en burgers te versterken. Burgerinspraak, de grondslag van de lokale democratie, stimuleert de betrokkenheid van de Ukkelaars op verschillende niveaus en er worden al heel wat hefbomen ingezet om dit te bevorderen. Ter gelegenheid van deze ambtsperiode werd daarom een dienst Burgerinspraak opgericht, met de aanwerving van een verantwoordelijke voor burgerinspraak. Er werden verschillende projecten uitgevoerd om de inspraak van de inwoners te versterken.

Enkele voorbeelden:

  • burgerontmoetingen in de buurt;
  • de oprichting van nieuwe adviesraden;
  • de lancering van een participatief budget en de invoering van de subsidies Ondersteuning burgerproject;
  • de organisatie van de Staten-Generaal in 2021;
  • de ondersteuning voor burgerdynamieken;
  • de oprichting van stuurcomités verkozenen-burgers-partners voor de grootschalige projecten voor de inrichting van de openbare ruimte;
  • burgerraadplegingen over aanlegprojecten in de wijken;
  • de organisatie van de Staten-Generaal van de jeugd in 2022;
  • het Burgerparlement voor het Klimaat;
  • de raadpleging van de inwoners voor het nieuw Gemeentelijk Mobiliteitsplan.

De burgers krijgen zo de kans om hun advies te geven, voorstellen te doen, deel te nemen aan de debatten en aan de beslissingen of bij te dragen aan de verwezenlijking van concrete projecten. De meeste georganiseerde overlegmomenten staan op het platform  uccle.monopinion.belgium.be.

Burgerinspraak

Adres
Stallestraat 77

Telefoon
02/605.11.95

E-mail
burgerinspraak@ukkel.brussels