De beslissingen tot aanwerving, bevordering of vervanging voor de betrekkingen van de ambtenaren van niveau A