Budget participatif - banner

Participatief budget

Om de twee jaar voert de gemeente Ukkel een participatief budget in. Na het succes van de eerste editie is er dit jaar € 150.000 beschikbaar voor de projecten die door de burgers voorgesteld worden, hetzij een bedrag dat drie keer hoger is dan in 2020.!

De projectoproep 2022 is geopend van 4 april tot 3 juni 2022

Het participatief budget, wat is dat?

Het is een hulpmiddel voor lokale democratie waardoor de bewoners gezamenlijk kunnen bijdragen aan de verbetering van hun leefomgeving. Concreet kan een deel van de gemeentebegroting aangewend worden voor investeringsprojecten die rechtstreeks door de Ukkelse burgers voorgesteld en geselecteerd worden. Deze voorziening maakt het ook mogelijk om:

 • De participatieve democratie in Ukkel aan te moedigen;
 • De sociale samenhang te versterken;
 • De transitie en duurzame ontwikkeling van de gemeente te bevorderen.

Hoe werkt het?

 1. De burgers stellen projecten voor.
 2. De gemeentediensten analyseren de haalbaarheid van de projecten.
 3. Het college keurt de projecten goed op basis van de analyse van de diensten.
 4. De geselecteerde projectdragers stellen hun projecten aan de burgers voor tijdens een forum.
 5. De Ukkelaars stemmen voor hun favoriete projecten.
 6. De gemeente verwezenlijkt de projecten met de meeste stemmen binnen de twee jaar, na goedkeuring van de gemeenteraad.

Wie kan een project voorstellen?

Iedere groepering van drie Ukkelaars van minstens 14 jaar oud. De projecten moeten ingediend worden door particulieren, feitelijke verenigingen, vzw's, sociale-economiebedrijven met maatschappelijke zetel te Ukkel of Ukkelse wijkcomités.

Hoe deelnemen?

Twee mogelijkheden:

 • Ofwel een project indienen van 4 april tot 3 juni 2022 (en het op 8 oktober voorstellen indien het project in aanmerking komt);
 • Ofwel stemmen voor uw 2 favoriete projecten van 3 oktober tot 6 november 2022.

De indiening van projecten en de stemming gebeuren op het online participatief platform  www.uccle.monopinion.belgium.be of via  het formulier op papier dat per mail teruggestuurd moet worden naar  burgerinspraak@ukkel.brussels of gedeponeerd moet worden in een van de stembussen in het administratief centrum van Ukkel ( Stallestraat 77), in het Cultureel Centrum van Ukkel of in de vier gemeentebibliotheken.

Aan welke criteria moeten de voorgestelde projecten voldoen?

De projecten moeten meer bepaald door de gemeente verwezenlijkt kunnen worden op het Ukkelse grondgebied en het algemeen belang beogen.

Raadpleeg het  reglement om alle criteria te kennen.

Vijf infosessies om meer te weten over het participatief budget en de verschillende fases ervan:

 • Woensdag 20 april van 18.30 tot 20.00 uur online op deze link - Wachtwoord : 692014.
 • Zondag 24 april van 10 tot 13 uur (rommelmarkt Sint-Job).
 • Zaterdag 7 mei van 10 tot 13 uur (tegenover de ingang van winkelgalerij Bascule).
 • Zondag 15 mei van 10 tot 13 uur (markt Homère Goossensplein).
 • Zondag 22 mei van 11 tot 16 uur (Homborch viert feest - honderdste verjaardag van de tuinwijken).

Meer info?  02/605.11.95 -  burgerinspraak@ukkel.brussels

 


Resultaten participatief budget 2020

3.050 stemmen, bijna 2.000 stemmers en drie projecten die door de burgers gekozen werden, voor een eindtotaal van € 60.000!

De diensten hebben 31 projecten aandachtig geanalyseerd. Uiteindelijk werden er om redenen van technische, juridische of budgettaire haalbaarheid 15 projecten via het platform MyOpinion ter stemming aan de Ukkelaars voorgelegd van 31 oktober tot 29 november 2020.

De projectdragers hebben alles gegeven om hun project in hun wijk te verdedigen. Deze ongeziene inspanning illustreert de burgerdynamiek die in onze gemeente aanwezig is!

Winnende projecten 2020

Van de 15 projecten die ter stemming voorgelegd werden zijn er 3 geselecteerd door de inwoners:

 • [554 stemmen] Bescherming van het natuurlijk erfgoed van Kalevoet-Horzel voor een budget van € 5.000;
 • [469 stemmen] Aanleg van een buitenruimte voor jongeren: skatepark en street workout voor een budget van € 25.000;
 • [434 stemmen] Homborch kleurt groen – Dynamische inrichting van "het grote plein van Homborch" voor een budget van € 30.000.
Burgerinspraak

Adres
Stallestraat 77

Telefoon
02/605.11.95

E-mail
burgerinspraak@ukkel.brussels