Openbare ruimte

Particulieren, handelaars, professionals: samen leven en elkaar respecteren vereist een verantwoord en individueel beheer van het afval dat we produceren. Verpakkingspapier, plastic zakken, sigaretten, blikjes ... : sinds enkele jaren stelt de gemeente verschillende voorzieningen ter beschikking zodat iedereen kan bijdragen tot de openbare netheid en gezelligheid van onze gemeenschappelijke leefruimte. 

Openbare vuilnisbakken

De gemeente Ukkel is uitgerust met 832 openbare vuilnisbakken. De inwoners worden eraan herinnerd dat overeenkomstig het Algemeen Politiereglementopenbare vuilnisbakken niet dienen om huishoudelijk afval te deponeren verpakt in kleine zakjes, maar dat deze bestemd zijn voor klein afval afkomstig van onmiddellijk verbruik op de openbare weg (papier, blikjes …).

Er worden controles uitgevoerd en overtreders kunnen boetes krijgen tot 350 euro.

Sigarettenpeuken

Alhoewel men een opmerkelijke daling vaststelt van het aantal rokers, blijven veel rokers helaas hun sigarettenpeuken op de openbare weg gooien. Naast herhaalde oproepen tot burgerzin installeert of verdeelt de gemeente asbakken over heel haar grondgebied.

Acties van de gemeente

Ukkel biedt rokersverschillende oplossingen om zich op een milieuverantwoorde manier te ontdoen van hun sigarettenpeuken:

  • De gemeente verdeelt zakasbakken. Zie hieronder bij «Praktisch» om een zakasbak te ontvangen. 
  • De openbare vuilnisbakken die geïnstalleerd zijn naast de nieuwe overdekte bushaltesop de gemeentelijke wegen, zijn voorzien van een geïntegreerde asbak. Als er geen asbak is, druk dan uw sigaret goed uit en gooi uw peuk in de vuilnisbak.
  • Talrijke asbakken worden bevestigd aan de hekken in de handelswijken en onze dienst Netheid biedt de handelaars die dat wensen de mogelijkheid om op onze kosten een asbak te installeren aan hun gevel.
  • Sinds begin 2018 werden er ook 15 grondasbakken geplaatst op strategische plaatsen in onze gemeente.
  • De handelaars die een asbak aan hun gevel wensen te installeren of zakasbakken willen verdelen, kunnen contact opnemen met de dienst Netheid.

Winkels

De handelaars, in het bijzonder de handelaars in de horecasector, produceren uiteraard afval dat eigen is aan hun activiteiten. Op hun verzoek kan de gemeente hen helpen om hun voorgevels uit te rusten met infrastructuren voor een beter afvalbeheer op de openbare weg. Voor meer informatie,  bezoek de pagina Handelszaken en openbare ruimte

Straatkolken en rioleringsnetten

Ukkel heeft 7204 straatkolken op haar grondgebied. Deze straatkolken worden  minstens 2 keer per jaar grondig gereinigd met een rioleringswagen  door de dienst Netheid.

Tags en graffiti

 Zie de pagina «Grafitti»

Reinheid

Adres
Stallestraat 77
Open van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 11.45 uur en van 12.15 tot 15.45 uur

Telefoon
02/605.16.60

E-mail
reinheid@ukkel.brussels

Wist u dat?

Ukkel telt 7.204 slikkers en 832 openbare vuilnisbakken op zijn grondgebied.

In de praktijk

Een sigarettenpeuk op de grond gooien is voor sommigen een onschuldig iets. Voor het milieu is dat een ware plaag. Al te vaak ligt de grond bezaaid met sigarettenpeuken ... Waarom zouden we ze niet onmiddellijk in een asbak gooien? 

De gemeente heeft 7000 zakasbakken gekocht. Die asbakken zijn gratis beschikbaar:

  • aan het onthaal van het administratief centrum van Ukkel; 
  • in bepaalde handelszaken;
  • worden uitgedeeld tijdens gemeentelijke evenementen.

Vaak gestelde vragen

Er zijn twee mogelijkheden: 

  • tonen dat men welopgevoed is en proberen om de verantwoordelijke persoon te sensibiliseren voor het onwellevend gedrag; 
  •  een klacht melden of indienen