Tentoonstelling "COURTS"

Ingediend op di 26/03/2024

Sinds het eerste nummer in 2018 wil COURTS, het tennismagazine bij uitstek, het magazine zijn dat de rally verlengt. Door veel plaats te bieden aan kunstenaars met een passie voor tennis zet COURTS aan tot een interdisciplinaire dialoog, verkent het de grenzen van het terrein, stelt het onze moderne samenleving in vraag en schakelt het alle mogelijke velden in: van sport tot bioscoop, van industrie tot kunst. Na zes jaar bestaan lijkt het logisch om de kunstenaars die dit avontuur vormgegeven hebben in de bloemetjes te zetten. En waar anders dan in Ukkel, de gemeente die het magazine zag ontstaan en waar de oprichter opgroeide en zijn passie voor tennis zag groeien? Met bijna 20 tennisvelden op zijn grondgebied, clubs waarvan de opleiding wereldwijd erkend is en waarvan sommige gesticht werden in de 19e eeuw is Ukkel ontegensprekelijk een tennisgemeente. Deze uitzonderlijke tentoonstelling schetst zes jaar passie voor kunst, tennis en de uitwisseling in het algemeen. Aan jou om het terrein op te stappen!

Wanneer?

Van donderdag 4 tot zondag 14 april 2024. Vrije toegang van maandag tot zaterdag van 11 tot 18 uur en op zondag van 10 tot 15 uur.

Waar?

In het Kunstenhuis Ukkel ( Dekenijstraat 102)).

Info?

 02/605.15.41 of  manif@ukkel.brussels