Ukkel neemt deel aan de Veiligheidsmonitor

Ingediend op vr 31/05/2024

Sommige Ukkelse gezinnen worden momenteel uitgenodigd om deel te nemen aan een nationale enquête, de Veiligheidsmonitor. Ze krijgen de uitnodiging met de post op basis van een aselecte statistische steekproef. Waarom deze enquête? De Veiligheidsmonitor stelt de geselecteerden uit de bevolking voor om te reageren op verschillende thema's in verband met de veiligheid. Hij bevraagt ze over hun onveiligheidsgevoel, de problemen in hun wijk, het slachtofferschap en de kwaliteit van het politieoptreden. De Veiligheidsmonitor wordt georganiseerd op initiatief van de politie, in samenwerking met de FOD Binnenlandse Zaken en de lokale overheid (politiezones en gemeentes). De verzamelde gegevens bevatten waardevolle informatie voor de ontwikkeling van het veiligheidsbeleid van de gemeente.

Als je een uitnodiging gekregen hebt, vragen we je de tijd te nemen om de vragen van de Monitor te beantwoorden. Je antwoorden worden volledig anoniem verwerkt. Alvast bedankt voor je medewerking! Als je echter geen uitnodiging gekregen hebt, heeft het geen nut om te vragen deel te mogen nemen aan de enquête. De Veiligheidsmonitor loopt tot eind juni. De resultaten worden verwacht in het eerste semester van 2025.