Werkingssubsidies voor wijkcomités

In het kader van de  Ukkelse Staten-Generaal in oktober en november 2021 werden tien prioritaire aanbevelingen geformuleerd. Een van deze aanbevelingen had in het bijzonder betrekking op de steun aan de Ukkelse wijkcomités, meer bepaald via de toekenning van een werkingssubsidie. Deze subsidie bestaat voortaan echt!

Met deze werkingssubsidie kunnen de wijkcomités dankzij de gemeente beschikken over een klein budget (€ 300 tot € 500) om hun werkingskosten gedeeltelijk of volledig te dekken.

Elke aanvraag voor een werkingssubsidie kan tussen 7 juli en 31 augustus 2023 worden ingediend via  het aanvraagformulier voor werkingssubsidies voor wijkcomités. . Het behoorlijk ingevulde formulier moet worden opgestuurd naar  burgerinspraak@ukkel.brussels of per brief naar de dienst Burgerinspraak,  Stallestraat 77 te 1180 Ukkel.

Download het reglement
 Download het aanvraagformulier voor werkingssubsidies voor wijkcomités