Facebook

Contacteer de gemeentediensten

Nieuw:
on-line afspraken
voor de diensten
Bevolking, Huisvesting en Stedenbouw

Elektronisch loket

Fixmyuccle

 

 

Verklaring gegevensbescherming

U bent hier: Home / Bestuur / Milieu / Biodiversiteit / Parkieten in Ukkel

Parkieten in Ukkel

In het hele gewest

perruche.gifIn Ukkel telt men veel parkietennesten. En het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG) zou een 8000 parkieten herbergen.

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest komen drie soorten parkieten voor: de halsbandparkiet, de grote alexanderparkiet en de monniksparkiet. De drie zijn weliswaar allemaal groen, maar toch zijn ze gemakkelijk te onderscheiden met een beetje oefening. Daarnaast kun je soms ook gele of blauwe parkieten zien en horen, zoals de grasparkiet en de valkparkiet.

Halsbandparkieten

De eerste halsbandparkieten werden opzettelijk vrijgelaten bij de sluiting van Melipark aan de Heizel. Vervolgens zouden verscheidene eigenaars andere groepen van deze huisdieren hebben losgelaten.

De soort maakt deel uit van de categorie B2 op de ISEIA-grafiek, wat betekent dat het effect op het milieu en de verspreiding ervan als matig significant worden ervaren. Volgens de Belgische Koninklijke Liga ter Bescherming van Vogels zouden deze exotische dieren de nestplaatsen van andere soorten innemen. In de winter zouden de parkieten onze roodborstjes en mezen wegjagen van de voederplaatsen. De Liga heeft geen echte oplossing voor het probleem en wil de inwoners er vooral aan herinneren dat het gevaarlijk en vandaag ook verboden is uitheemse soorten in België te introduceren.

Op de AVES-website, die gespecialiseerd is in vogels, kan men nuanceren: momenteel is er geen teken van een significante impact van de parkieten op de inheemse vogelbevolking. De grootste vrees is dat er een concurrentie zou ontstaan voor broedholten, maar de inheemse holbroeders lijken geen schade te ondervinden, ook niet in gebieden waar bijzonder veel halsbandparkieten voorkomen.

Toezicht

De groei van de parkieten in het BHG wordt gevolgd door Anne Weiserbs (AVES-Natagora), in het kader van een programma dat de staat van het Brussels milieu bewaakt, dat opgestart werd door het BIM. Anne Weiserbs geeft aan dat de parkiet vaak dominant is in de concurrentie met andere soorten om een holte te bemachtigen. Zijn grootte en zijn aanwezigheid in de holten zodra het winter is, geven de parkiet namelijk een niet onbelangrijk concurrentievoordeel. Toch zou het huidige aanbod aan holten voldoende zijn, doordat de bomen in de Brusselse parken vrij oud zijn. Momenteel zal er dus geen grote impact zijn, er zal enkel voor moeten gezorgd worden dat het aanbod aan gepaste bomen niet plots wordt gereduceerd, waardoor de parkieten nieuwe nestplaatsen zouden moeten vinden.

In het Brussels Gewest werd door het BIM een bewakingsprogramma voor de staat van het milieu opgestart, om de effecten en de verspreiding van de soort te controleren.

Ook de ornithologische (vogelkundige) centrale AVES voert observatieprogramma's uit en publiceert dossiers over de verschillende soorten invasieve parkieten.

En over welke parkieten gaat het in Ukkel?

De monniksparkiet, soms ook grasparkiet genoemd, is in Brussel voor het eerst aangetroffen in 1979. Ontsnapte of vrijgelaten parkieten planten zich momenteel ook vrij voort in andere Europese landen (Spanje, Italië, Duitsland, Nederland, Groot-Brittannië, enz.).

Voor meer informatie kunt u de fiche van Leefmilieu Brussel (PDF) raadplegen over de monniksparkiet.

Tot slot melden wij dat wij op gemeenteniveau noch de middelen noch de schaal hebben om wat deze soort betreft in te grijpen, en laten we Leefmilieu Brussel-BIM dit gewestelijk probleem opvolgen.

 

Document acties