Tentoonstelling "Hanbi"

Ingediend op ma 27/05/2024

In navolging van het "Salon des indépendants", dat aan het begin van de vorige eeuw in Frankrijk schilders samenbracht die weigerden zich te onderwerpen aan de regels van de officiële Salons, besloot een groep Japanse kunstenaars in 1933 "Hanbi Association" op te richten. Ze bracht al snel een aantal kunstenaars bij elkaar die zich niet hoefden te onderwerpen aan een voorafgaande selectie door een jury, noch hoefden te proberen prijzen te winnen ... want die waren er niet! Eenmaal toegelaten tot de vereniging was hun enige verplichting om hun werk vrij aan het publiek voor te stellen en te wachten op zijn oordeel. Voor "Hanbi", zoals voorzitter Shoji Nakanishi benadrukt, zijn alle kunstenaars gelijk en mogen ze niet opgesloten worden in een hiërarchie. Dezelfde geest drijft de leden van "Hanbi" vandaag de dag nog steeds, die elk jaar deelnemen aan twee grote tentoonstellingen in Tokio: een in het National Art Center Museum en de andere in het Metropolitan Art Museum. Het doel van deze tentoonstellingen is om de verschillende uitingen van een hedendaagse wereld in constante transformatie te laten zien. Voor de allereerste keer heeft de Hanbi-groep besloten om Japan te verlaten en de gemeente Ukkel gekozen om haar eerste tentoonstelling buiten haar eigen muren te organiseren. Deze tentoonstelling, die tot stand komt met de actieve medewerking van Patrick Gerola, een befaamde Belgische schilder in Japan, geniet ook de bescherming van de Japanse ambassade in België, die dit evenement ziet als een kans om het Belgische publiek kennis te laten maken met een minder bekend facet van de Japanse cultuur en om de banden tussen beide landen nauwer aan te halen.

Wanneer?

Van vrijdag 7 tot zondag 30 juni 2024. Vrije toegang van dinsdag tot zaterdag van 11 tot 19 uur en op zondag van 10 tot 15 uur.

Waar?

In het Kunstenhuis Ukkel ( Dekenijstraat 102).

Infos ?

 02/605.15.41 of  manif@ukkel.brussels