Facebook

Contacteer de gemeentediensten

Nieuw:
on-line afspraken
voor de diensten
Bevolking, Huisvesting en Stedenbouw

Elektronisch loket

Fixmyuccle

 

 

Verklaring gegevensbescherming

U bent hier: Home / docs / 2020 / CORONAVIRUS - VERSTERKTE MAATREGELEN DIE IN WERKING TREDEN OP 18 MAART OM 12 UUR TOT EN MET 5 APRIL 2020

CORONAVIRUS - VERSTERKTE MAATREGELEN DIE IN WERKING TREDEN OP 18 MAART OM 12 UUR TOT EN MET 5 APRIL 2020

Organisatie van de gemeentediensten
Wegens de toevloed van burgers deze laatste dagen ondanks de geldende gezondheidsrichtlijnen heeft het college beslist het principe van social distancing te versterken en fysiek contact met het publiek zo veel mogelijk te beperken om de gezondheid van zowel de bevolking als van de werknemers van het bestuur te beschermen.

Concreet:
1. Uw gemeentebestuur werkt met gesloten kantoren tot en met 5 april 2020.

2. In geval van absolute noodzaak wordt u enkel op afspraak ontvangen. Worden beschouwd als een absolute noodzaak: een dringende aanvraag van een paspoort, een Belgische identiteitskaart of een verblijfsvergunning, een aangifte van overlijden.

U kunt de volgende diensten telefonisch of per e-mail contacteren, die in staat zijn uw vragen te beantwoorden, de dringendheid ervan te beoordelen en eventueel een afspraak te maken.
- Bevolking: 02/348.67.70 - bevolking@ukkel.brussels
- Burgerlijke stand: 02/348.67.68 - burgerlijkestand@ukkel.brussels
- Europese vreemdelingen: vreemdelingen.eu@ukkel.brussels
- Niet-Europese vreemdelingen: vreemdelingen.niet.eu@ukkel.brussels

Alle reeds geplande afspraken worden behouden.

De permanentie op donderdagavond wordt geschrapt.

3. Voor niet-dringende aanvragen heeft u 2 mogelijkheden:
- Surf naar het online platform IRISBox (7 dagen op 7, 24 uur op 24) (voor certificaten (nationaliteit, gezinssamenstelling, woonplaats, woonplaats met voorgeschiedenis van het adres, van leven), een aangifte van een adreswijziging, een uittreksel van een akte (geboorte, huwelijk, echtscheiding, overlijden) of een uittreksel uit het strafregister.
- Dien uw aanvraag per e-mail in bij de betrokken dienst (Contacteer de gemeentediensten)

Huwelijken en begrafenissen
Huwelijken en begrafenissen verlopen voortaan in kleine kring en dit tot en met 5 april 2020.

Voor huwelijken: het bruidspaar en enkel de getuigen. Er wordt niemand anders toegelaten.

Voor begrafenissen: aanwezigheid van beperkte familiale kring.

Voor huwelijken en begrafenissen:
- Beperk de duur zo veel mogelijk.
- Houd een meter afstand
- Geen handdrukken of omhelzingen.

Wij raden aan huwelijken uit te stellen, maar dit is geen verplichting.

Wij raden 70-plussers en zieken sterk af begrafenissen bij te wonen.

Parkeren in de gereglementeerde zones
Het Gemeentelijk Parkeeractieplan is sinds 2016 van kracht en heeft als voornaamste doelstelling de rotatie van het parkeren in de multifunctionele wijken (handelszaken, kantoren, woningen) te bevorderen en parkeerplaatsen te voorzien voor de inwoners van de woonwijken.

De huidige crisis zorgt voor aanzienlijk minder mobiliteit en in het bijzonder minder nood aan parkeerplaatsen. Daarom heeft het college beslist het parkeren vrij en gratis te maken op het volledige Ukkelse grondgebied, en dit tot nader order. Voor alle duidelijkheid: de parkeercontroles werden opgeschort.

Dankzij deze maatregel kunnen mensen met een eerstelijnsberoep dicht bij hun werkplek parkeren.

Wij vestigen er echter uw aandacht op dat het verkeersreglement van toepassing blijft. Parkeren voor een garagepoort, in een leveringszone, op een plaats voor PBM (zonder geldige kaart), ... zal bestraft blijven worden.

Winkels en horecazaken
Alle winkels zijn gesloten tot en met 5 april 2020, met uitzondering van voedingszaken, apotheken, zaken voor dierenvoeding, boekenwinkels en wasserettes.

Nachtwinkels moeten sluiten om 22 uur.

Naast de eerste ondersteuningsmaatregelen voor de Brusselse economie die getroffen werden door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering  en op vraag ervan neemt de dienst Economie & Handel van de gemeente solidariteitsmaatregelen om de handelaars en bedrijven te helpen deze nooit eerder geziene crisis het hoofd te bieden.

Concreet:
1. Er wordt een werknemer van de gemeente ter beschikking van de handelaars en bedrijven gesteld om hen te informeren over de bestaande premies en specifieke bijstand (federaal en gewestelijk), maar ook om ze te begeleiden bij alle administratieve stappen om deze premies en bijstand te verkrijgen.
Voor meer info: 02/348.65.51 of 02/348.66.69 of economie-coronavirus@ukkel.brussels.

2. Vrijstelling gedurende 2 maanden van de gemeentebelastingen die een invloed hebben op handelszaken en bedrijven, meer bepaald:
- Belasting op de kantooroppervlakken
- Vergoeding inzake de bezetting van het gemeentelijk domein door frituren
- Belasting op de agentschappen voor weddenschappen op paardenwedrennen
- Opcentiemen op de gewestelijke belasting op de inrichtingen van toeristische logies
- Belasting op de verdelers van brandstof, olie of stookolie
- Belasting op banken en gelijkgestelde instellingen, op automatische verdelers van bankbiljetten, op selfbankingtoestellen en op automatische agentschappen
- Belasting op ondernemingen die telecommunicatieapparatuur tegen een vergoeding ter beschikking van het publiek stellen en de nachtwinkels

Wij herinneren u er ook aan dat er verschillende mechanismen bestaan om het hoofd te bieden aan tijdelijke financiële problemen veroorzaakt door de vertraging van de economische activiteit en/of om het geleden verlies te beperken. Voor meer informatie kunt u terecht op https://1819.brussels/ of bellen naar het nummer 1819 (gewestelijke instantie) of 0800/120.33 (federale instantie).

Markten
De markten op het Homère Goossensplein en het Sint-Jobsplein zijn gesloten, inclusief de standen met voedingswaren.

Parken en tuinen
De parken en tuinen blijven open zodat de bevolking een luchtje kan scheppen, maar het is noodzakelijk dat de regel van social distancing nageleefd wordt en er mogen in geen geval samenscholingen plaatsvinden. De speelterreinen zijn gesloten.

Bibliotheken
De gemeentebibliotheken zijn gesloten.

Gemeenteraad en Overlegcommissie
De gemeenteraad van donderdag 26 maart 2020 is geschrapt.

De Overlegcommissies zijn tot nader order geschrapt.

Document acties