Facebook

Contacteer de gemeentediensten

Nieuw:
on-line afspraken
voor de diensten
Bevolking, Huisvesting en Stedenbouw

Elektronisch loket

Fixmyuccle

 

 

Verklaring gegevensbescherming

U bent hier: Home / docs / 2020 / CORONAVIRUS: DE GEMEENTE UKKEL ZAL STOFFEN MONDMASKERS VERDELEN AAN AL HAAR BURGERS

CORONAVIRUS: DE GEMEENTE UKKEL ZAL STOFFEN MONDMASKERS VERDELEN AAN AL HAAR BURGERS

Met de geleidelijke opheffing van de lockdown vanaf maandag 4 mei beveelt de Nationale Veiligheidsraad de burgers aan een mondmasker te dragen in de openbare ruimte en vooral wanneer de social distancing niet verzekerd kan worden.

Twee weken geleden heeft het college van burgemeester en schepenen beslist te anticiperen op deze afbouw en heeft het een overheidsopdracht uitgeschreven om 75.000 stoffen mondmaskers aan te schaffen, wasbaar, herbruikbaar, met filters en overeenkomstig de normen van de federale regering. Sindsdien werden er meerdere bestellingen geplaatst bij verschillende leveranciers om zo snel mogelijk de nodige hoeveelheid maskers te verkrijgen.

Om ieders veiligheid zo goed mogelijk te verzekeren en verplaatsingen te beperken, zullen de mondmaskers verdeeld worden door bpost en door gemeenteambtenaars. Concreet: elk gezin krijgt in zijn brievenbus het aantal mondmaskers dat overeenstemt met het aantal personen die op hetzelfde adres gedomicilieerd zijn en ouder zijn dan 12 jaar.

Maandag 4 mei ontvangen we de eerste bestellingen. Meteen daarna bereiden we de pakketjes voor en in de loop van volgende week beginnen we met de verzending ervan. De verdeling bij onze 38.000 gezinnen zal ongeveer 3 weken in beslag nemen, afhankelijk van de aankomst van de bestellingen.

Dit initiatief komt bovenop de maatregelen op gewestelijk en federaal niveau. We willen van de gelegenheid gebruikmaken om u eraan te herinneren dat het dragen van een mondmasker gepaard moet blijven gaan met de naleving van de regels van social distancing en de basishygiëne (handen wassen, gezicht niet aanraken, niezen in de elleboog of in een papieren zakdoek, ...).

 

Document acties