Facebook

Contacteer de gemeentediensten

Nieuw:
on-line afspraken
voor de diensten
Bevolking, Huisvesting en Stedenbouw

Elektronisch loket

Fixmyuccle

 

 

Verklaring gegevensbescherming

U bent hier: Home / Bestuur / Werken / Wegendienst

Wegendienst

De Wegendienst beheert de 154 km gemeentewegen. Elk jaar voeren onderaannemers belangrijke werken uit om onze straten en lanen te vernieuwen. De financiering daarvan komt elk jaar op vele miljoenen euro’s.

Een ploeg van 27 gemeentearbeiders houdt zich bezig met een reeks erg uiteenlopende taken zoals kleine wegherstellingen, herstellingen van door boomwortels beschadigde trottoirs, riooldeksels, slikkers en boomspiegels. Maar ook het plaatsen van bolders (houten paaltjes op het trottoir) en hekken, het plaatsen van straatnaambordjes, van openbare zitbanken. Daaraan kunnen nog bijkomende taken toegevoegd worden zoals zout strooien in de winter, het ophangen van affiches over stedenbouwkundige onderzoeken, het beheer van de gemeentelijke verkeerssignalisatie.

Binnen deze dienst is ook de anti-graffiticel gehuisvest.

De technici van de Wegendienst (14 personen) ontwerpen de renovatieprojecten van onze straten, lanen en pleinen en zien toe op de werven. Zij nemen ook deel aan de werfvergaderingen voor de werken aan gewestwegen.

Een van hun belangrijkste taken is de werken van de verschillende concessiemaatschappijen (gas, water, telefoon, elektriciteit, kabeltelevisie) zo goed mogelijk te beheren en te coördineren. In 2011 hebben zij 116 werven opgevolgd die samen een lengte van 47 km 767 m hebben. Ze hebben ook talrijke werkzaamheden gecontroleerd waarbij diezelfde concessiehouders plaatselijk trottoirs open braken.

Het is ook de dienst Wegenis die toelatingen aflevert om delen van wegen in te nemen om privéwerven te kunnen uitvoeren en die er ook de controle op uitvoert.

Een andere taak van deze dienst is het rooilijnplan van onze wegen op te stellen. De dienst komt ook vaak tussen om stedenbouwkundige vergunningen of verkavelingsvergunningen te onderzoeken. Er is ook een cartografische cel actief binnen deze dienst, die middelen uitwerkt om informatie te verspreiden, zowel intern als voor het grote publiek.

Het werk dat uitgevoerd wordt door de ambtenaren van de Wegendienst is dus erg divers en belangrijk voor ieder van ons, elke dag opnieuw.

Deze dienst is gevestigd op de tweede verdieping van de Auguste Dansestraat 25 en kan bereikt worden op het nummer 02/348.65.52 of per mail.

Afdeling Openbare Verlichting

Raadpleeg de pagina van de afdeling Openbare Verlichting.

Afdeling Rooilijnen - Buurtwegen - Waterlopen

Afgeven en controle van de tracés van de rooilijnen voor de nieuwe gebouwen.
Buurtwegen en waterlopen: inspectie, onderzoeken, behouden of wijziging van hun tracé.

Telefoon: 02/348.66.68

Afdeling Riolen

Raadpleeg de pagina van de afdeling Riolen.

Afdeling Wegbedekkingen

Beheer van de programma's voor de verbetering van de wegen, met inbegrip van de wegbedekkingen, trottoirs, fietspaden, kruispunten, voetgangerszones, enz.

Telefoon: 02/348.65.56

Afdeling Onderhoud van trottoirs, riolen en aansluitingen

Beheer en onderhoud van de wegbedekkingen, trottoirs, bermen, voetpaden, fietspaden, en de plaatsing van bolders, straatplaten en openbare banken.

Telefoon: 02/348.65.58

Eigenaars zijn verplicht hun trottoir in goede staat te houden zodat voetgangers een goede doorgang hebben. Ze zijn ook belast met de herstellingen volgens de bepalingen van het gemeentelijk reglement terzake.
Dit reglement en verdere inlichtingen hierover kunnen aangevraagd worden op het telefoonnummer: 02/348.65.50. Download het reglement.

Afdeling Vervoer

Beheer van het volledig gemeentelijk wagenpark.

Telefoon: 02/348.65.40

 

Document acties