Facebook

Contacteer de gemeentediensten

Nieuw:
on-line afspraken
voor de diensten
Bevolking, Huisvesting en Stedenbouw

Elektronisch loket

Fixmyuccle

 

Wolvendael 671

 

Verklaring gegevensbescherming

U bent hier: Home / Bestuur / Werken / Openbaar onderzoek - Ontwerp van waterbeheerplan

Openbaar onderzoek - Ontwerp van waterbeheerplan

In toepassing van de ordonnantie van 20 oktober 2006 tot opstelling van een kader voor het waterbeleid heeft de Brusselse hoofdstedelijke regering op 9 december 2010 nota genomen van het ontwerp van waterbeheerplan. Ook krachtens deze ordonnantie van 20 oktober 2006 is dit ontwerp onderworpen aan een openbaar onderzoek en moet er een milieu-effectenverslag over worden opgesteld. Dit openbaar onderzoek vindt plaats van 28 februari 2011 tot en met 28 augustus 2011.

PlanEau_NL.jpgDe kraan opendraaien...  Voor ons, Brusselaars, is dat iets doodgewoons. Maar zijn we ons er altijd van bewust welke weg deze levensnoodzakelijke grondstof heeft afgelegd alvorens uit onze kraan te stromen? En wat gebeurt ermee nadat we het verbruikt hebben? Het wordt geloosd in de natuur, en het water dat wij verbruikt hebben maakt een deel uit van een kringloop die onweerlegbaar invloed ondervind van het menselijk handelen.

In ons gewest heeft de ruimtelijke ordening het water grondig verstoord. Denken we maar aan de overwelving van waterlopen, het droogleggen van moerassen, het ondoordringbaar maken van de bodems zodat water niet geleidelijk in de bodem kan trekken en zodat het risico op overstromingen verhoogt.

Bovendien zijn heel wat waterlopen en ondergrondse waterlagen vervuild door allerhande stoffen die worden uitgestoten, die lekken of die geloosd worden en die de kwaliteit in het gedrang brengen van ons drinkwater maar ook van de ecosystemen die ervan afhangen.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest stelt dus een hele reeks maatregelen voor om een antwoord te bieden op deze vragen rond waterbeheer, en om de milieudoelstellingen te verwezenlijken die de Brusselse en de Europese wetgeving vereisen.

In toepassing van de ordonnantie van 20 oktober 2006 tot opstelling van een kader voor het waterbeleid heeft de Brusselse hoofdstedelijke regering op 9 december 2010 nota genomen van het ontwerp van waterbeheerplan. Ook krachtens deze ordonnantie van 20 oktober 2006 is dit ontwerp onderworpen aan een openbaar onderzoek en moet er een milieu-effectenverslag over worden opgesteld.

Dit openbaar onderzoek vindt plaats van 28 februari tot en met 28 augustus 2011.

Praktische inlichtingen

      Elke dinsdag en donderdag van 10 uur tot 12 uur

  • Het kan ook geraadpleegd worden bij het Gemeentebestuur (gelijkvloerse verdieping, dienst Stedenbouw), Auguste Dansestraat 25, 1180 Ukkel.
  • Alle opmerkingen en suggesties over het Waterbeheerplan kunnen voor 28 augustus om 13 uur schriftelijk gericht worden aan:

      Leefmilieu Brussel
      Onderzoek Waterbeheerplan
      Gulledelle 100
      1200 Brussel

      Of per mail via gestion.eaux@uccle.be

Vragen?

Neem contact op met de dienst Waterbeheer van de gemeente Ukkel:

02/348.65.57

Document acties