Facebook

Contacteer de gemeentediensten

Nieuw:
on-line afspraken
voor de diensten
Bevolking, Huisvesting en Stedenbouw

Elektronisch loket

Fixmyuccle

 

 

Verklaring gegevensbescherming

U bent hier: Home / Bestuur / Werken / Agenda 21, inhuldiging van de Xavier De Buestraat

Agenda 21, inhuldiging van de Xavier De Buestraat

Agenda 21

agenda21Er wordt voortgewerkt aan de opmaak van de lokale Agenda 21, het actieplan voor duurzame ontwikkeling binnen onze Gemeente.
Meer dan honderd personen hebben deelgenomen aan het eerste burgerforum van juni. Eind september zullen verschillende werkgroepen samenkomen. Het gaat over een plaatsbeschrijving en een diagnose van de Gemeente inzake energie, huisvesting, natuurbescherming, …
Op 14 oktober 2008 wordt er een tweede burgerforum georganiseerd om 20 uur in de Raadzaal van het gemeentehuis in het kader van de Europese week van de lokale democratie.

Inhuldiging van de Xavier De Buestraat

Het gedeelte van de Xavier De Buestraat tussen het Sint-Pietersvoorplein en de Alsembergsesteenweg werd volledig gerenoveerd en heeft nu hetzelfde uitzicht als het Sint-Pietersvoorplein. Voor de voetgangers is er meer comfort voorzien.
De trottoirs werden verbreed en op zaterdag is deze straat voetgangersgebied.
De inhuldiging van deze straat vindt plaats op zaterdag 13 september 2008 om 14.30 uur. U wordt hierop vriendelijk uitgenodigd. De Union des Commerçants d'Uccle Centre zal animatie organiseren waaronder de verdeling van aankoopbonnen.

Tribune aan Neerstalle

NeerstalleDe bouw van de nieuwe tribune van het Neerstallestadion is onlangs gestart. Eind dit jaar of begin volgend jaar zullen deze werken voltooid zijn.
De oude tribune werd afgebroken. In de nieuwe tribune zijn kleedkamers, douches en reservelokalen op de benedenverdieping en een cafetaria op de eerste verdieping. Deze wordt van glas voorzien zodat aan de ene kant het voetbalterrein zichtbaar is en aan de andere kant het minivoetbalterrein (nog in te richten).
In de tribune is eveneens een conciërgewoning voorzien van waaruit toezicht op het hele terrein mogelijk is.
De benedenverdieping van het bijgebouw wordt een opslagruimte voor onderhoudsmachines en de oude cafetaria wordt omgebouwd tot een judozaal.
Door deze werken kan het terrein beter beheerd worden en is er een grotere architecturale samenhang aangezien de tribune opgebouwd wordt met dezelfde materialen als de omnisportzaal enkele jaren geleden.
Momenteel is de oude tribune afgebroken, zijn de rioleringen aangelegd is zijn de palen en de betontegel gegoten. De draagpijlers werden geplaatst.

Ukkel in ‘t kort

  • De renovatie van de pastorie van de Dekenijstraat is voltooid. Enkel de omgeving en de tuin rondom de pastorie moeten nog gerenoveerd worden. Op de benedenverdieping komt een kunsthuis. In de ruimte voor de binnenplaats zal een werk van de kunstenares Thérèse Chotteaux geplaatst worden.
  • De werken zijn gestart voor de aanleg van een rotonde aan het kruispunt van de Sint-Jobsesteenweg met de Papenkasteelstraat. De Gemeenteraad heeft een reglement goedgekeurd voor de invoering van een zone 30 in de hele wijk van het Frans Lyceumlaan. Na de goedkeuring van de toezichthoudende overheid zal dit verwezenlijkt worden.
  • Op verschillende wegen werden preventieve radars geplaatst om automobilisten aan te sporen de snelheidsbeperkingen na te leven. Respecteer hun aanwijzingen!
  • De werken voor de verlenging van tram 55 zijn op 4 augustus gestart en moeten eind oktober voltooid zijn. De duur van deze werken die erg hinderlijk zijn voor de Alsembergsesteenweg kan verklaard worden omdat naast de MIVB ook de BIWD moet tussenkomen om bepaalde werken uit te voeren.
  • Voor een testperiode van 5 maand wordt er eenrichtingsverkeer ingevoerd in de Victor Allardstraat tussen de Elzeboomlaan en de Beeckmanstraat. Een van de doelstellingen is vermijden dat er gedeeltelijk op het trottoir wordt geparkeerd.

Document acties