Facebook

Contacteer de gemeentediensten

Nieuw:
on-line afspraken
voor de diensten
Bevolking, Huisvesting en Stedenbouw

Elektronisch loket

Fixmyuccle

 

 

Verklaring gegevensbescherming

U bent hier: Home / Bestuur / Werken

Werken

werk
Schepen:
Thibaud Wyngaard

Ontvangt op afspraak. Bel naar 02/348.65.01

werken@ukkel.brussels

 

 

Diensten en nuttige informatieNieuws

Wegwerkzaamheden

(link naar de kaart wegeniswerken)

  • Heraanleg van de Burgemeester Jean Hérinckxlaan

De begroting voor 2021, in december goedgekeurd door de gemeenteraad, voorziet de volledige heraanleg van de Burgemeester Jean Herinckxlaan.

Deze werken omvatten hoofdzakelijk de herstelling van het trottoir en van de rijbaan met de verwijdering van de verkeersgeleiders, de aanleg van een tweerichtingsfietspad aan de oneven kant en de beveiliging van de verschillende kruispunten. Er zullen parkeerplaatsen behouden worden aan weerszijden van de rijbaan. Er zal bijzondere aandacht geschonken worden aan het beheer van het water, waarvan een aanzienlijke hoeveelheid in de bodem zal insijpelen met behulp van doorlatende materialen. Het water van het bovendeel van de laan wordt naar het Brugmannpark geleid.

Aangezien de Burgemeester Jean Herinckxlaan gelegen is op gewestelijke fietsroute 7, werd er in 2019 door het gewest een stedenbouwkundige vergunning afgeleverd voor de realisatie van deze werken.

Ze zullen eind maart aanvangen met de ingrepen van de concessiehouders (Vivaqua, Sibelga, telecomoperatoren, ...), die de oude kabels en leidingen zullen vervangen. Geplande duur: 5 maanden.

Deze werkzaamheden worden daarna voortgezet in de Kasteel de Walzinlaan, Maxime Van Praaglaan, Jean Burgerslaan en Roze Hoevelaan. In het tweede semester van dit jaar wordt de riolering in de Burgemeester Jean Herinckxlaan gerenoveerd door Vivaqua. Tijdens bepaalde periodes zal er eenrichtingsverkeer gelden.

De heraanleg zelf (asfalt, trottoirs en fietspad) is gepland voor 2022.

U kunt contact opnemen met de Wegendienst voor meer informatie over deze werken.

wegenis@ukkel.brussels

pdf.gif Herinckx plan nr 1

pdf.gif Herinckx plan nr 2

Lijst der concessiehouders die zich aangemeld hebben bij het secretariaat en die gecontacteerd dienen te worden in het kader van de coordinatie

Document acties