Facebook

Contacteer de gemeentediensten

Nieuw:
on-line afspraken
voor de diensten
Bevolking, Huisvesting en Stedenbouw

Elektronisch loket

Fixmyuccle

 

 

Verklaring gegevensbescherming

U bent hier: Home / Bestuur / Stedenbouw / Het onderzoek naar aanvragen van stedenbouwkundige vergunningen

Het onderzoek naar aanvragen van stedenbouwkundige vergunningen

Handig overzicht voor de aanvragers en de bewoners

De procedures voor bouwvergunningen zijn ingewikkeld en veel burgers hebben hier vragen over. We stellen u daarom een kort overzicht voor van de stappen die ondernomen moeten worden en de verschillende mogelijke gevallen.

Het onderzoek hangt af van het type vergunning. Als de aanvraag een grote impact kan hebben op het milieu, zal het onderzoek complexer zijn (er is een effectenrapport, soms een effectenstudie of een milieuvergunning vereist).
We beperken ons hier tot de "eenvoudige" aanvragen.

De inhoud van de aanvraag

Dit hangt af van het type aanvraag; het loket Stedenbouw kan u het juiste uittreksel van het besluit over de samenstelling van het dossier voor bouwaanvragen bezorgen en de nodige formulieren.

Het onderzoek van de aanvraag

Een ontvangstbewijs wordt pas afgeleverd als het dossier volledig is en dit is vaak niet het geval. Zo stellen we soms vast dat het inplantingsplan onvolledig is, zodat de integratie van het project in zijn omgeving niet beoordeeld kan worden.
De onderzoekstermijn (berekend in kalenderdagen) vangt aan vanaf de verzending van het ontvangstbewijs van het volledig dossier. De wettelijke voorziene termijnen worden verlengd indien het onderzoek in vakantieperiodes valt.

 • Snelste onderzoek
  Dit is mogelijk indien het goed is ingeschreven in een bijzonder bestemmingsplan (BBP) of een verkavelingsvergunning en de aanvraag er zich naar schikt; of indien de aanvraag beantwoordt aan de criteria van projecten "van gering belang". Het College van Burgemeester en Schepenen kan onmiddellijk een beslissing nemen en de vergunning afleveren.
  Bijvoorbeeld: de bouw van een klein dakvenster, een zwembad, een tuinhuisje, een bijgebouw, …
  Indiening van de aanvraag / Ontvangstbewijs volledig / Beslissing van het College / Kennisgeving van de vergunning
 • Project onderworpen aan het advies van het gewestelijk toezicht
  Als het goed niet is ingeschreven in een bijzonder bestemmingsplan of een verkavelingsvergunning, als de aanvraag niet beantwoordt aan de criteria van projecten van gering belang, en indien er geen "speciale regelen van openbaarmaking" vereist zijn, wordt de aanvraag onderworpen aan het conform advies van de "Afgevaardigde Ambtenaar" (die de Gewestelijke Regering vertegenwoordigt).
  Bijvoorbeeld: de bouw van een bijkomende verdieping, een bijgebouw van twee niveaus, de wijziging van de voorgevel, …
  Indiening van de aanvraag / Ontvangstbewijs / Conform advies van de afgevaardigde ambtenaar / Beslissing van het College / Kennisgeving
 • Project onderworpen aan een openbaar onderzoek
  Een openbaar onderzoek wordt opgelegd door de wet voor elke aanvraag die afwijkt van de plannen of de stedenbouwkundige reglementeringen en in een aantal gevallen die bepaald zijn door het GBP (Gewestelijk Bestemmingsplan).
  Bijvoorbeeld: de afbraak van een woning, werken op de binnenruimte van een huizenblok, de bouw op een groot aangeplant terrein, …
  Indiening van de aanvraag / Ontvangstbewijs / Openbaar onderzoek / Advies van de Overlegcommissie / Conform advies van de afgevaardigde ambtenaar / Beslissing van het College / Kennisgeving

Speciale regelen van openbaarmaking

De aanvraag is onderworpen aan een openbaar onderzoek om de bevolking te informeren en hun advies te vragen. Dit gebeurt via rode aanplakbrieven die in de omgeving van het goed worden geplaatst. De plannen en reglementeringen kunnen geraadpleegd worden aan het loket Stedenbouw.
De brieven met opmerkingen en/of bezwaren worden geanalyseerd door de dienst Stedenbouw.
De Overlegcommissie komt daarna samen om een advies uit te brengen. Wie deelneemt aan het openbaar onderzoek kan de openbare ziiting van deze Overlegcommissie bijwonen en er gehoord worden. De openbare zitting staat ook open voor iedereen die tijdens het openbare onderzoek niet geschreven heeft.

Adviezen van de Overlegcommissie en het College

De mogelijke adviezen zijn: "gunstig", "gunstig onder voorwaarden" of "ongunstig". De adviezen van de Commissie kunnen geraadpleegd worden op de gemeentelijke website.
Indien er voorwaarden zijn gesteld, kan de vergunning pas afgeleverd worden na de indiening van de gewijzigde plannen of de aanvullingen.
Alle adviezen en beslissingen moeten grondig gemotiveerd worden. Deze motiveringen verwijzen vanzelfsprekend naar de wettelijke reglementeringen maar kunnen ook gebaseerd zijn op de vereisten voor een goede inrichting van de plaatsen (kwalitatieve architectuur, goede integratie in zijn omgeving) met oog voor duurzame ontwikkeling.
De beslissingen worden genomen in het algemeen belang met respect voor de rechten van de aanvrager en de rechten van de bewoners. Indien het advies van de afgevaardigde ambtenaar is vereist, moet het advies van het College er zich naar schikken en kan het niet minder beperkend zijn (meer beperkend kan echter wel).

Beroep aantekenen

De wet voorziet twee mogelijkheden om beroep aan te tekenen:

 • Als de aanvrager niet tevreden is met de beslissing, kan hij beroep aantekenen bij het Stedenbouwkundig College en daarna bij de Regering. Dit beroep kan leiden tot een wijziging van de beslissing.
 • Als een derde niet tevreden is met de beslissing, kan hij beroep aantekenen bij de Raad van State. Dit beroep kan leiden tot de schorsing of de vernietiging van de afgeleverde vergunning.

Elk beroep moet ingediend worden binnen de termijn die is vastgelegd na de beslissingsname.

Besluit

Het is belangrijk om te melden dat de besluiten, de reglementen en de plannen geraadpleegd moeten worden voor het ontwerp van elk project en dat de werken pas mogen starten na een termijn van 20 dagen die volgen op de kennisgeving van de vergunning.

De aanvragen van openbare instellingen (Gemeente, Gewestelijk Ministerie, Buitenlandse Staat, NMBS,…) worden op een andere manier behandeld. Deze moeten ingediend worden bij het bestuur ruimtelijke ordening en huisvesting (BROH) en het is de Gewestelijke Regering die de vergunning aflevert. De Gemeente is enkel belast met de organisatie van de speciale regelen van openbaarmaking (onderzoek en overlegcommissie).

Meer uitgebreide informatie vindt u in de brochure van het Brussels Gewest die beschikbaar is aan het loket Stedenbouw van de gemeente (elke werkdag van 9 tot 12 uur) of bij het Brussels Gewest.

 

Document acties

Lopende wegwerkzaamheden

Agenda

 

« december 2021 »
december
MaDiWoDoVrZaZo
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Agenda
Schattenjachten "Totemus" 03-04-2021 - 03-04-2023 — Ukkel
De Ijsbaan 22-12-2021 - 05-01-2022 — Homère Goossensplein
Aankomende agenda-items...

 

Samen voor groene straten!

Kaart met duurzame middelen

Agenda 21

Fairtradegemeenten

Energieloket