Facebook

Contacteer de gemeentediensten

Nieuw:
on-line afspraken
voor de diensten
Bevolking, Huisvesting en Stedenbouw

Elektronisch loket

Fixmyuccle

 

 

Verklaring gegevensbescherming

U bent hier: Home / Bestuur / Stedenbouw / GSV

GSV

GSV en overstromingsgevaar

 

De Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening (GSV) is een juridisch document dat sinds 2001 van kracht is maar dat niet echt bij het grote publiek gekend is. Het is nochtans een belangrijk wettelijk kader voor het onderzoek van aanvragen voor bouwvergunningen door gemeentelijke en gewestelijke overheden.
Uiteenlopende zaken worden door deze verordening geregeld: de kenmerken van bouwwerken en hun naaste omgeving; de bewoonbaarheidsnormen van gebouwen, de toegankelijkheid van gebouwen voor personen met een beperkte mobiliteit; reclame- en uitgangborden; de inrichting van wegen; het parkeren buiten de openbare weg.

Na 5 jaar experimenteren in de 19 gemeentes van het gewest heeft de Gewestelijke Regering een gewijzigde tekst voorgesteld die gedurende een maand aan een openbaar onderzoek onderworpen werd. De Gemeente heeft op een nauwgezette manier aan dit onderzoek deelgenomen.

 

We hebben opmerkingen gegeven over de kwesties betreffende de preventie van overstromingen. Een onderwerp dat momenteel heel actueel is!

 

Onze opmerkingen handelen over:

 

  • Regenwatertanks:

Het ontwerp van de nieuwe GSV verplicht iedere constructie om een tank van minimaal 33l per m² dakoppervlak te voorzien.
We vinden dat deze verplichting aangevuld dient te worden met de verplichting om een aansluiting te voorzien waarmee regenwater gebruikt kan worden voor huishoudelijk gebruik (sanitair, wasmachines, …): de tank is dan zelden gevuld en vormt op die manier een klein stormbekken. We vragen dat de capaciteit verhoogd wordt naar minimaal 5Ol/m²; ¾ van deze capaciteit dient als regenwatertank en ¼ wordt gebruikt als stormbekken.

 

  • Groendaken

Groendaken (bedekkingen met bepaalde vegetatiesoorten) hebben een belangrijke rol en werken als een spons waardoor het water niet onmiddellijk in de riolering stroomt.
We stellen voor om toe te voegen dat vlakke daken prioritair ingericht moeten worden als groendaken.

 

  • Ondoorlatendheid van de bodem

De mineralisatie van oppervlaktes door de stedenbouw is één van de oorzaken van de verstopping van de riolering bij hevige neerslag. De parkeerplaatsen hebben vaak een wegbedekking waardoor het water niet in de bodem kan.
We vragen dat er verplicht gekozen moet worden voor materialen die water doorlaten; en een echt stormbekken indien de oppervlakte van de parking groter is dan 300m².

 

We hopen dat onze adviezen opgevolgd zullen worden door de Gewestelijke Regering.

Document acties