Facebook

Contacteer de gemeentediensten

Nieuw:
on-line afspraken
voor de diensten
Bevolking, Huisvesting en Stedenbouw

Elektronisch loket

Fixmyuccle

 

 

Verklaring gegevensbescherming

U bent hier: Home / Bestuur / Stedenbouw / De binnenterreinen van huizenblokken

De binnenterreinen van huizenblokken

De binnenterreinen van huizenblokken, een grote Ukkelse rijkdom!

 
Als u uw intrek in een Ukkelse woning heeft genomen, heeft u vast en zeker het aantrekkelijk landschap ontdekt dat niet vanaf de openbare ruimte te zien is.
U heeft toegang tot een goedbewaarde ruimte binnenin een huizenblok waar de bewoners ten volle van kunnen genieten.

De Ukkelse huizenblokken zijn aanzienlijk groter in vergelijking met de gemeentes die dichter bij het stadscentrum liggen. Ze zijn ook groener, wat duidelijk aangetoond wordt door luchtfoto's. De tuinen van deze binnenterreinen vormen een grote groene rijkdom in onze gemeente; het is een kostbare rijkdom in een dichtbebouwde wijk met weinig openbare groene ruimtes.

Als iedereen eraan denkt om de levenskwaliteit van de binnenterreinen van huizenblokken te beschermen, wordt er toch vastgesteld dat er veel bouwaanvragen ingediend worden voor bouwprojecten op deze terreinen.

Wat is er wettelijk toegelaten?

Het GBP (Gewestelijk Bestemmingsplan) brengt een eerste element aan:

  • in het voorschrift 0.6 wordt opgelegd dat werken aan de binnenterreinen van huizenblokken, bij voorrang, de vegetatie moeten verbeteren (en er de instandhouding of de aanleg van oppervlakken in volle grond bevorderen); Er wordt eveneens bepaald dat alle werken die de binnenterreinen van huizenblokken aantasten, onderworpen moeten worden aan een openbaar onderzoek;
  • in het voorschrift 2.5 wordt bepaald dat enkel projecten voor huisvesting of voorzieningen van collectief belang de binnenterreinen van huizenblokken mogen aantasten.

De GSV (Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening) legt de volgende regels op:

  • inzake de bouwdiepte (verbod om dieper dan ¾ van de diepte van het perceel te bouwen);
  • inzake de mineralisering van het terrein (verplichting om een doordringbaar oppervlakte te behouden dat gelijk is aan minstens 50% van de achteruitbouwstroken, de koeren en de tuinen).

De gewestelijke wetgeving voorziet expliciet dat het groene en landelijke karakter van deze binnenterreinen beschermd moet worden.

De politieke wil van de Gemeente ligt in dezelfde lijn.

We vinden dat de binnenterreinen van huizenblokken een ecologische en sociale rol spelen in het stedelijk weefsel en dat ze zeker afgeschermd moeten worden van het autoverkeer.
Het onderzoek van dergelijke bouwaanvragen is daarom veeleisend. (wat niet betekent dat bouwaanvragen van bewoners steeds geweigerd worden!).
Bepaalde BBP's (Bijzondere bestemmingsplannen, opgesteld door de Gemeente voor een bepaalde wijk) voorzien het behoud van bijzonder interessante boomgebieden of de aanleg van nieuwe natuurlijke afsluitingen.

Bepaalde huisvestingsprojecten op binnenterreinen van huizenblokken zijn van bijzondere aard: het gaat om terreinen die volledig bezet worden door oude ateliers of niet meer gebruikte magazijnen. Het is de bedoeling om overwoekering te vermijden en de constructies om te vormen, met respect voor de bewoners.

De niet-naleving van de wet door bepaalde burgers

Er worden jammer genoeg talrijke bouwovertredingen vastgesteld die een bedreiging vormen voor de binnenterreinen van huizenblokken: het gaat om werken die zonder vergunning uitgevoerd werden, om bijgebouwde constructies aan achtergevels (zoals terrassen en veranda's), om tuinhuizen of zwembaden die buiten het toegelaten bouwgebied gebouwd werden; om het vellen van bomen.

Deze overtredingen wordt uiteraard geverbaliseerd wanneer we hiervan kennis hebben. Sommige overtredingen ontsnappen echter aan de controle van de dienst Stedenbouw omdat ze niet vanaf de openbare ruimte zichtbaar zijn.

Document acties