Facebook

Contacteer de gemeentediensten

Nieuw:
on-line afspraken
voor de diensten
Bevolking, Huisvesting en Stedenbouw

Elektronisch loket

Fixmyuccle

 

 

Verklaring gegevensbescherming

U bent hier: Home / Bestuur / Stadsvernieuwing

Stadsvernieuwing

► Ukkel, uw gemeente

► Stadswinkel

► Brussel-Hoofdstad: huisvesting

 

Doelstellingen van stadsvernieuwing

De renovatie van gebouwen en de strijd tegen verwaarloosde gebouwen zijn enkele prioriteiten van het stadsvernieuwingsbeleid dat het college van burgemeester en schepenen wil voeren.

Het schepenkantoor van Huisvesting en Stadsvernieuwing zal hiervoor zowel openbare als private initiatieven steunen. De dienst heeft een inventaris opgemaakt van leegstaande en verwaarloosde woningen die bijgewerkt zal worden via een Informatiedienst Huisvesting. De dienst zal de gewestelijke overheid vragen om in Ukkel zones te creëren waar huisvesting zich sterk kan ontwikkelen. Ook zal aan de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (GOMB) gevraagd worden om acties rond stadsvernieuwing te voorzien in bepaalde Ukkelse wijken.

Stadsvernieuwing

Van maandag tot vrijdag van 9 tot 12.30 en van 14 tot 16 u.

Adres: Beeckmanstraat 87

Telefoon: 02/348.66.12

 

Premies en fiscale voordelen

Om gebouwen te renoveren zijn grote investeringen nodig.  Eigenaars hebben vaak moeilijkheden om deze financiële last te dragen. Er zijn echter allerlei middelen die de gemeentelijke, gewestelijke en federale overheden ter beschikking stellen.

Enkele voorbeelden: premies, goedkope leningen en belastingverminderingen.

Een overzicht van de mogelijkheden die momenteel beschikbaar zijn:

   Ukkel, uw gemeente

► Gemeentelijke premies

De gemeente Ukkel reikt momenteel de volgende premies uit:

Energieloket

⇒ Preventiedienst: beveiligingspremie

► Gewestelijke premies en fiscaliteit

De gemeente biedt momenteel geen renovatiepremies aan.

Alle informatie over de gewestelijke premies en fiscale voordelen kunt u echter raadplegen op de website van de vzw Stadswinkel.

StadswinkelPremies

www.stadswinkel.be

Het Energieloket geeft u informatie over stadsvernieuwing op het nummer 02/348.65.31

► Premies voor de renovatie van het woonmilieu, voor de verfraaiing van gevels, voor de renovatie van klein erfgoed,…

Voor de renovatie van uw woning kunnen de gewestelijke premies, toegekend door het ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, u helpen voor een groot deel van de technische aspecten van het gebouw (ruwbouw, dak, sanitair, elektriciteit, verwarming, abnormale problemen, …), behalve voor binnenafwerking.

Opgelet: voor de toekenning van deze premies moet een dossier ingediend worden vóór de start van de werken.

huisvesting.brussels

www.huisvesting.irisnet.be

Het Energieloket geeft u informatie over stadsvernieuwing op het nummer 02/348.65.31

 

SWU: kent u dit?

Bent u eigenaar van een woning of een woongebouw? Kent u de SW's: Sociale Woonbureaus? Deze door de gewestelijke regering erkende agentschappen beheren woningen (studio's, appartementen en huizen) voor rekening van private eigenaars. Er gelden strikte voorwaarden aangezien het de doelstelling is om alleenstaanden of gezinnen met lage inkomens aan een woning te helpen.

Door een woning door een SW te laten beheren kunt u genieten van interessante premies en fiscale voordelen bij renovatiewerken.

Zijn goed door een SW laten beheren betekent ook op een veilige manier meewerken aan de oplossing voor het woningtekort in Brussel.

SWU

Sociaal Woningbureau Ukkel (SWU)

Beeckmanstraat 89 - 1180 BRUSSEL - Tel.: 02/348 68 79

E-mail: aisu@ukkel.brussels

permanenties op dinsdag van 9 tot 12 en op donderdag van 14 tot 15.30 uur

 

Schepenkantoor van Stadsvernieuwing

SCHEPEN: Jonathan BIERMANN

E-mail: jbiermann@ukkel.brussels

Secretariaat van het schepenkantoor: Auguste Dansestraat 25

Telefoon: 02/348.65.60

E-mail: secretariat.biermann@ukkel.brussels

Document acties