Facebook

Contacteer de gemeentediensten

Nieuw:
on-line afspraken
voor de diensten
Bevolking, Huisvesting en Stedenbouw

Elektronisch loket

Fixmyuccle

 

Wolvendael 671

 

Verklaring gegevensbescherming

U bent hier: Home / Bestuur / Senioren / Ukkelse Adviesraad voor Ouderen (UAO)

Ukkelse Adviesraad voor Ouderen (UAO)

Ukkelse senioren kunnen hun stem laten horen via de Ukkelse Gemeentelijke Adviesraad voor Ouderen (of UAO). De raad bestaat uit Ukkelse 60-plussers en vertegenwoordigers van verenigingen.

Missie van de Ukkelse Adviesraad voor Ouderen

De rol van de Adviesraad voor Ouderen is om het college en de gemeenteraad te informeren over de concrete behoeften van de ouderen om een inclusiever beleid te ontwikkelen ten bate van de derde en vierde leeftijd. De Adviesraad voor Ouderen, een onafhankelijk orgaan, formuleert adviezen of voorstellen, op eigen initiatief of op vraag van de gemeentelijke overheid. Zijn werk levert dus een bijdrage om van Ukkel een nog oudervriendelijkere gemeente te maken.

Samenstelling van de Ukkelse Adviesraad voor Ouderen

De Adviesraad voor Ouderen wordt om de zes jaar hernieuwd na de gemeenteraadsverkiezingen en bestaat uit werkende leden en plaatsvervangende leden, allemaal vrijwilligers, aangesteld op basis van een oproep tot kandidaatstelling. De samenstelling neemt de regels van minimale vertegenwoordiging per geslacht en per taal in acht. De werkende leden kiezen in hun midden een voorzitter, een vicevoorzitter en een secretaris. De Adviesraad organiseert zijn werk vrij en kan in zijn midden thematische werkgroepen oprichten.

Statuten van de Ukkelse Adviesraad voor Ouderen

Huishoudelijk reglement

Activiteiten van de Ukkelse Adviesraad voor Ouderen

De Adviesraad voor Ouderen houdt minstens vier plenaire vergaderingen per jaar. Deze vergaderingen zijn openbaar, het woord is echter voorbehouden voor de leden van de raad. In 2021 staan de plenaire vergaderingen van de Adviesraad voor Ouderen gepland op de volgende data:

  • Maandag 19 april om 18 uur;
  • Maandag 21 juni om 16.30 uur;
  • Maandag 20 september om 18 uur;
  •  Maandag 22 november om 18 uur.

Totdat de gezondheidsmaatregelen voor openbare vergaderingen opgeheven worden, vergadert de raad via videoconferentie. Om een vergadering bij te wonen, kunt u zich tot de dienst Senioren richten om een uitnodiging voor een plenaire vergadering te vragen, per e-mail (senioren@ukkel.brussels) of per telefoon (02/348.68.89 of 02/348.65.88).

Publicaties van de Ukkelse Adviesraad voor Ouderen

Jaarverslag 2020

PV van de plenaire vergadering van 21 juni 2021 

PV van de plenaire vergadering van 19 april 2021

PV van de plenaire vergadering van 15 februari 2021

PV van de plenaire vergadering van 14 september 2020

PV van de plenaire vergadering van 15 juni 2020

Nutigge links:

- Ontspannings- en vrijetijdsactiviteiten met de vzw Generation +

- Specifieke diensten en hulp

Document acties