Facebook

Contacteer de gemeentediensten

Nieuw:
on-line afspraken
voor de diensten
Bevolking, Huisvesting en Stedenbouw

Elektronisch loket

Fixmyuccle

 

Wolvendael 671

 

Verklaring gegevensbescherming

U bent hier: Home / Bestuur / Politie / Mobiliteit - verkeerscirculatieplan Ukkel

Mobiliteit - verkeerscirculatieplan Ukkel

Ten gevolge van de dagelijkse verkeershinders op de Alsembergsesteenweg, tussen de Alphonse Asselberghstraat en de Stallestraat, en op basis van een analyse uitgevoerd in overleg tussen de verantwoordelijke personen van de MIVB, het Brussels Gewest en de dienst Verkeer en Mobiliteit van de lokale politie, heeft de Gemeenteraad op de zitting van 20.12.2001 de toepassing van een verkeersplan gestemd? Het doel van dit plan is een groter comfort en een betere veiligheid bieden voor zowel de automobilisten als het openbaar vervoer. Dit alles is gebonden aan een vlottere verkeersstroom.

Er werden reeds drie laad- en loszones ingericht op dit deel van de Alsembergsesteenweg zodat de leveranciers niet meer in dubbele files hoeven te staan.

De volgende verkeersmaatregelen zijn sinds dinsdag 3 september 2002 van kracht geworden:

  • de uitsprong van de MIVB halte aan het kruispunt Globe, aan de onderkant van deplan1 Alsembergsesteenweg is al verwijderd,
  • deze halte is hoger dan de Jean-Baptiste Labarrestraat geplaatst,
  • het kruispunt Alsembergsesteenweg - Jean-Baptiste Labarrestraat - Nieuwenhovestraat wordt geregeld door een driekleurige lichtsignalisatie, synchroon met die van het kruispunt Globe,
  • de Victor Gambierstraat is een éénrichtingsstraat geworden van De Broyerstraat naar de Prinses Paolalaan,
  • de Jean-Baptiste Labarrestraat is een éénrichtingsstraat geworden, van de Victor Gambierstraat naar de Alsembergsesteenweg en er is dwarsparkeren ingevoerd, zodat de parkeermogelijkheden zo goed als verdubbeld worden,
  • het éénrichtingsverkeer van de De Broyerstraat is omgekeerd, het verkeer verloopt dus van de Alsembergsesteenweg naar de Victor Gambierstraat,
  • er is een driekleurige lichtsignalisatie geplaatst aan de Alsembergsesteenweg - kruispunt Gelovigenstraat, enkel in de opwaarste richting,
  • de Nieuwenhovestraat, tussen de Alsembergsesteenweg en de Fourragèrestraat, is een éénrichtingsstraat geworden, richting Fourragèrestraat,
  • de Nieuwenhovestraat, tussen de Postiljonstraat en de Fourragèrestraat,is een éénrichtingsstraat geworden, richting Fourragèrestraat,
  • de Fourragèrestraat is een éénrichtingsstraat geworden van de Nieuwenhovestraat naar de Brugmannlaan.

De toepassing van deze maatregelen, overgenomen op bijgevoegd schema, zal in een eerste tijdspanne een tijdelijk karakter hebben. In het uit ervaring nuttig en/of nodig blijkt, zullen er wijzigingen aangebracht worden.

er zal een bijzondere aandacht besteed worden aan de naleving van de parkeerregels in het betrokken gedeelte van de Alsembergsesteenweg, zodat de verwachte resultaten van de toepassing van de nieuwe ingevoerde maatregelen niet onmiddellijk gehypothekeerd zouden worden door de aanwezigheid van voertuigen die de vlotheid van het verkeer hinderen.

Verkeershinder in Ukkel

We stellen vast dat het verkeer tijdens het spitsuur alsmaar moeilijker wordt op de grote verkeersaders, namelijk de Brugmannlaan en de Alsembergsesteenweg.

In september 2002 werd het verkeersplan van Ukkel Centrum van kracht en de vlotte doorstroming van het verkeer op de Alsembergsesteenweg, tussen de Xavier de Buestraat en de Globe, verbeterde aanzienlijk. Jammer genoeg is de situatie sinds half maart opnieuw verergerd.

We moeten erop wijzen dat de verkeersproblemen van de Brugmannlaan en de Alsembergsesteenweg voornamelijk te wijten zijn aan de slechte regeling van de verkeerslichten op de belangrijkste kruispunten. De werking van deze verkeerslichten valt echter niet onder de bevoegdheid van de gemeente. Het bestuur van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is verantwoordelijk voor het beheer en de berekening van de verschillende fases van deze verkeerslichten. Tegenwoordig gebeurt de evaluatie van deze fases echter op een onlogische manier en onze oproepen aan het Gewest blijven onbeantwoord.

Gezien de ernst van deze opstoppingen blijkt de aanwezigheid van onze politieagenten op verscheidene kruispunten inefficiënt. We kunnen enkel hopen dan het Gewestelijk Bestuur spoedig haar standpunt zal herzien en de werking van deze verkeerslichten aan de behoeftes van het verkeer zal aanpassen.

Document acties