Facebook

Contacteer de gemeentediensten

Nieuw:
on-line afspraken
voor de diensten
Bevolking, Huisvesting en Stedenbouw

Elektronisch loket

Fixmyuccle

 

 

Verklaring gegevensbescherming

U bent hier: Home / Bestuur / Milieu / Water / Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening betreffende het waterbeheer (GSV Water)

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening betreffende het waterbeheer (GSV Water)

Nu het openbaar onderzoek achter de rug is, heeft de gemeenteraad in tweede lezing de Gemeentelijke Stedenbouwkundige Verordening betreffende het waterbeheer goedgekeurd. Deze verordening is op 29 oktober 2016 door het verstrijken van de goedkeuringstermijn goedgekeurd door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 14 november 2016. Het is van kracht sinds 28 november 2016.

Regenwater beheren

Water is een kostbare natuurlijke hulpbron en een gemeenschappelijk goed dat beschermd moet worden. Maar water kan ook heel wat schade veroorzaken, zoals dat de voorbije jaren enkele keren is gebeurd in Ukkel, na hevige neerslag die leidde tot zware overstromingen in de lagergelegen delen. De gemeente doet veel inspanningen om deze hinder te beperken, maar ook alle Ukkelaren moeten hun solidariteit tonen. Het is dus onmisbaar dat wordt nagedacht over het waterbeheer. Daarom komt er een Gemeentelijke Stedenbouwkundige Verordening betreffende het waterbeheer, in het bijzonder voor regenwater. Met deze verordening worden de inwoners aangemoedigd om regenwater te hergebruiken en het tijdelijk op te slaan alvorens het geleidelijk te lozen langs de afvoerbuis van het perceel. Dit voorkomt overbelasting bij onweer, zodat overstromingen geen kans meer krijgen. In deze verordening wordt ook gepleit voor infiltratie van regenwater, waar mogelijk, zodat de grondwaterspiegel gevoed wordt. Er is een gids opgesteld om de burgers te informeren en om ze op weg te helpen bij het beheer van het regenwater. Deze kan nu al worden geraadpleegd op de Franstalige versie van deze website, de vertaling volgt binnenkort. Alle aspecten waarmee rekening moet worden gehouden om regenwater te laten infiltreren, worden erin opgesomd.

Elkeen kan door middel van eenvoudige en goedkope ingrepen bijdragen tot een efficiënt regenwaterbeheer (bijvoorbeeld door kielgoten te graven).

Afvalwater beheren en de aansluiting op het rioolnet

De voormalige gemeentelijke stedenbouwkundige verordening inzake de aansluiting op het rioolnet uit 2010 is herzien en is opgenomen in de GSV Water.

Raadpleeg de documenten

Document acties