Facebook

Contacteer de gemeentediensten

Nieuw:
on-line afspraken
voor de diensten
Bevolking, Huisvesting en Stedenbouw

Elektronisch loket

Fixmyuccle

 

 

Verklaring gegevensbescherming

U bent hier: Home / Bestuur / Milieu / Mobiliteit / Vervuilingspieken

Vervuilingspieken

De strijd tegen vervuilingspieken

Inleiding

Onder de vele polluenten die men in de stadslucht terugvindt, zijn er twee bijzonder gevaarlijk, die dus door de overheid extra worden aangepakt : fijne stofdeeltjes en stikstofdioxide (NO2).

Fijne stofdeeltjes zijn bijzonder gevaarlijk voor de gezondheid. Stikstofdioxide is op zich direct gevaarlijk, en indirect draagt het bij tot troposferische ozonpieken, die ook schadelijk zijn. De huidige wetgeving viseert enkel het directe gevaar ervan, in de winter.

De wettelijke grondslag van de strijd tegen deze polluenten is het Besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 27 november 2008 (B.S. 24 december 2008), waarbij de noodmaatregelen om luchtvervuilingspieken door fijn stof en stikstofdioxide te bestrijden, werden vastgelegd.

Deze wetgeving richt zich enkel op winterse vervuilingspieken. De strijd tegen ozonpieken is niet aan de orde en veel complexer. Maatregelen als rijverboden kunnen in dit geval zelfs contraproductief werken !

Naar boven

 

Fijne stofdeeltjes en stikstofdioxide (NO2) zegt u?

Fijne stofdeeltjes zijn zo klein dat ze de longen binnendringen. Ze veroorzaken aandoeningen aan de luchtwegen, eventueel longkanker of astma. Ze beperken de levensverwachting van de Belgen met 14 à 18 maanden.

Stikstofdioxide (NO2) is een irriterend gas dat binnendringt in de kleinste vertakkingen van de luchtwegen, met bronchiale hyperreactiviteit als gevolg bij astmapatiënten en kinderen. Voor meer informatie, cf. het dossier over luchtvervuiling.

Naar boven

 

Wanneer spreekt men van een luchtvervuilingspiek?

Er is een luchtvervuilingspiek wanneer een fenomeen van min of meer intense toename van deze stoffen plaatsvindt, zo zeer dat hun concentratie noodmaatregelen rechtvaardigt.
Naar boven

 

Wanneer zijn er risico's?

Het Brussels Besluit regelt de winterse bestrijding, voor pieken tussen december en maart.

Het risico is groot bij zekere weersomstandigheden die de normale dispersie in de lucht verhinderen : windstilheid, thermische inversie, ... De polluenten blijven dan dicht bij de grond hangen.

Naar boven

 

Hoe worden vervuilingspieken bestreden?

Enkel maatregelen waarbij de uitstoot wordt verminderd, zijn nuttig. Aangezien het wegverkeer de voornaamste bron ervan is, zijn de maatregelen bij pieken vooral hierop gericht.

  • Interventiedrempel 1 voorziet informatieverspreiding over de aard van de piek, aanbevelingen om de uitstoot van polluenten te verminderen, versterking van de snelheidscontroles.

Toegelaten snelheden: 50 km/u in de stad en 90 km/u op ring R0

  • Interventiedrempel 2 voorziet dezelfde maatregelen als drempel 1, plus het systeem van de alternerende nummerplaten voor lichte voertuigen (< 3,5 ton), de versterking van het aanbod van en gratis toegang tot het openbaar vervoer van de MIVB, het verbod voor vrachtwagens (> 3,5 ton) om tijdens spitsuren te rijden en de beperking van de temperatuur op 20°C in gebouwen waar een tertiaire activiteit wordt uitgeoefend.

Toegelaten snelheden: idem als drempel 1 maar systeem van alternerende nummerplaten en beperkingen voor vrachtwagens

  • Interventiedrempel 3 herneemt de maatregelen van drempel 2, maar verbiedt alle verkeer, vrachtwagens inbegrepen.

Toegelaten snelheden: idem als drempel 2, maar bijna volledig rijverbod -behalve afwijkingen.

Naar boven

 

Gebeurt dag vaak?

Zulke situaties doen zich gemiddeld om de 2 of 3 jaar voor, maar het kan meer dan eens op een jaar voorkomen ...

Naar boven

 

Waarom dringende maatregelen?

Luchtvervuilingspieken hangen af van weersomstandigheden en kunnen maar 48 à 24u op voorhand worden voorspeld. IRCEL - Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu - brengt de overheid ervan op de hoogte, die vervolgens de informatie onder de burgers verspreidt en de nodige maatregelen treft. U kunt ook rechtsreeks worden geïnformeerd, cf. Meer informatie.

Naar boven

 

Afwijkingen?

Er zijn afwijkingen voorzien:

  • op systematische wijze, door het Besluit, voor het openbaar vervoer, taxi's, voertuigen van hulpdiensten en voor dringend vervoer, de voertuigen van gehandicapten, de voertuigen voor afvalophaling, enz... zonder in het bezit te hoeven zijn van een afwijking ;
  • op systematische wijze, op jaarlijkse basis georganiseerd, voor voertuigen met hoge milieuprestaties, die een ecoscore voor luchtkwaliteit vertonen die gelijk aan of hoger dan 75 ligt.
    De informatie over wat een ecoscore is, vindt u op www.ecoscore.be. De lijst van voertuigen met hoge milieuprestaties wordt jaarlijks door de Minister van Leefmilieu bekendgemaakt. Indien uw voertuig erin is opgenomen, hoeft u geen afwijking aan te vragen, uw voertuig krijgt deze automatisch ;
  • op aanvraag bij de Gemeente (woonplaats of sociale zetel), per geval, in functie van objectieve criteria.

Deze afwijkingen worden tussen 01 november en 31 maart aangevraagd.

Naar boven

 

Hoe verkrijgt u een afwijking in Ukkel?

Door de dienst Mobiliteit te contacteren, van 9 tot 12 u en van 14 tot 16 u.

U kunt ook het aanvraagformulier voor een afwijking reeds downloaden.

 

Meer informatie?

Bezoek de links op de pagina van de Milieudienst, in het bijzonder de websites van Leefmilieu Brussel en www.pollutiepiek.be

Op deze laatste website kunt u zich inschrijven om op voorhand per sms of e-mail te worden geïnformeerd bij vervuilingspieken.

Naar boven

Document acties