Facebook

Contacteer de gemeentediensten

Nieuw:
on-line afspraken
voor de diensten
Bevolking, Huisvesting en Stedenbouw

Elektronisch loket

Fixmyuccle

 

 

Verklaring gegevensbescherming

U bent hier: Home / Bestuur / Milieu / De mens en duurzame ontwikkeling / Ecodynamische onderneming

Ecodynamische onderneming

Ecodynamische onderneming
Charter en label "Ecodynamische onderneming": de Gemeente doet mee... u toch ook?

In 2001 sloot de gemeente Ukkel zich aan bij het charter en het label "Ecodynamische onderneming".

Waarover gaat het?

Het gaat om een vrijwillige opzet in twee stappen:

ecodynamisme.jpg

 • Eerst moet men zich bij het charter aansluiten. De onderneming - in dit geval het gemeentebestuur - die het charter bekrachtigt, verbindt zich ertoe de principes ervan na te leven;
 • Vervolgens moet men een ecologisch label bekomen voor een of meerdere vestigingen van de onderneming.

De gemeente heeft ervoor gekozen de uitdaging aan te gaan voor de hele site Danse-Beeckman, waar de meeste technische diensten zijn gehuisvest, verdeeld over de volgende administratieve en technische gebouwen:

 • Auguste Dansestraat 25 (voor- en achtergebouw);
 • Auguste Dansestraat 27;
 • Beeckmanstraat 81-83: garage van de gemeente;
 • Beeckmanstraat 85-87: een gepland nieuw gebouw;
 • Beeckmanstraat 89.

De technische en administratieve site Danse-Beeckman (belangrijkste site dicht bij het gemeentehuis) is al de derde opeenvolgende keer bekroond met het label van ecodynamische onderneming:

 • 2001: 1-ster-label;
 • 2004: 2-sterren-label;
 • 2007: 2-sterren-label.

Het labelt kent 1, 2 of 3 sterren toe, volgens de milieubeschermingsdynamiek van de ondernenming.backtopnl.gif

 

Wie kan deelnemen?

Het charter en het label zijn toegankelijk voor alle ondernemingen (bestuur, industrie, kmo, hotel, school, ...) die binnen het Hoofdstedelijk Gewest actief zijn.

Bijna 160 overheidsinstellingen en privé-ondernemingen (industrie, studiebureaus, hotels, ...) hebben zo'n label gekregen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Waaruit bestaat het charter? Het is een document waarin de grote milieuthema's te vinden zijn: energie, water, afval, mobiliteit, lucht, lawaai, grond, natuur en groene ruimten.

Voor elk van deze grote thema's verbindt de gemeente zich ertoe via algemene principes er alles toe te doen om tot een zo respectvol mogelijke omgang met het milieu te komen.

Laat ons afval als voorbeeld nemen. De gemeente verbindt zich er dus toe om binnen het bestuur:

 • Te vermijden onnodig afval te produceren, door milieuvriendelijke producten te kopen, met minder verpakking (herbruikbaar of zelfs duurzaam);
 • Selectieve afvalophalingen te organiseren voor papier/karton, verpakkingsafval, gevaarlijk afval, eigenlijk net als de Ukkelse families;
 • Verplichtingen tot terugname door de leverancier te voorzien bij het aankopen van materiaal (computers, ...). Het materiaal dat versleten is wordt teruggenomen door de leverancier en hergebruikt of gerecycleerd.

Om de gewoonten te veranderen, verbindt de gemeente zich ertoe het personeel op te leiden wat de grote milieuproblemen betreft. Hier wordt dus een ingrijpende verandering van mentaliteit en gewoonten aangebracht. Wat het goede voorbeeld geeft aan de Ukkelaars.backtopnl.gif

 

Waaruit bestaat het label?

Het label is ingevoerd en uitgereikt door het Brussels Instituut voor Milieubeheer (BIM), dat publieke en privé-ondernemingen wil belonen voor hun respect van het milieu, zowel in hun dagelijks beheer als op lange termijn. De inspanningen die de ondernemingen leveren zijn vervat in erg gevarieerde domeinen: water en energie, mobiliteit, afval, groene ruimten, lawaai, informatie en vorming van het personeel, …
Het behelst een heuse interne audit, onder toezicht van een onafhankelijke jury, en die te vergelijken is met wat er gedaan wordt bij ISO-kwaliteitsgaranties.

Deze certifiëring gebeurt in verschillende stappen, volgens een ritme dat per onderneming varieert. Het proces van geleidelijke verbeteringen binnen de onderneming wordt ook geleidelijk beloond met één, twee, of zelfs drie sterren. Om de twee jaar wordt het label weer in vraag gesteld. Het kan ook weer worden afgenomen backtopnl.gif

 

Waarom niet uw onderneming?

Het charter en het label zijn een zichtbaar bewijs van de aandacht die een onderneming aan het milieu besteedt, wat bijdraagt tot de uitstraling van de onderneming. Ook u kunt zich hiervoor inzetten.backtopnl.gif

 

Geïnteresseerd? Meer informatie nodig?

Contacteer:
Voor het label dat Ukkel heeft gekregen: de milieuadviseur - 02/348.65.46
Wat de certifiëring betreft: BIM, dienst Label : 02/775.75.75

 

Document acties