Facebook

Contacteer de gemeentediensten

Nieuw:
on-line afspraken
voor de diensten
Bevolking, Huisvesting en Stedenbouw

Elektronisch loket

Fixmyuccle

 

 

Verklaring gegevensbescherming

U bent hier: Home / Bestuur / Milieu / De mens en duurzame ontwikkeling / Aantrekkelijk milieu

Aantrekkelijk milieu

Iedereen is het erover eens dat het milieu gezond en aantrekkelijk moeten zijn. Het probleem is dat niet iedereen er dezelfde prioritaire inhoud aan geeft...

 Voor de ene bestaat de prioriteit uit het behoud van de bomen en groene ruimten.
Voor de andere gaat het om een stad dat niet verzadigd en onveilig gemaakt wordt door het autoverkeer (zowel de rijdende als de geparkeerde auto’s); waarin de alternatieve verplaatsingsmogelijkheden aangemoedigd zouden worden.
Voor sommigen moet er vooral gezorgd worden voor een goede doorstroming van het autoverkeer en voor parkeermogelijkheid vlakbij de woning.
Er zijn ook mensen voor wie de reinheid van de openbare ruimten of de strijd tegen lawaaihinder prioritair zijn.

Het respect voor het architecturale patrimonium en de esthetica in de stad is een bezorgdheid van een steeds toenemend aantal Ukkelaars die ook openstaan voor aantrekkelijke projecten inzake ruimtelijke ordening.
Voor anderen is het voornaamste doel een gezonde en betaalbare woning in de stad hebben.
De onzichtbare verontreiniging (lucht, water, voedsel,...) verontrust talrijke burgers en dit is niet zonder reden.
Is een goede verstandhouding met zijn buren uiteindelijk ook geen belangrijk element van een gezond en aantrekkelijk milieu?

Is het utopisch om te hopen dat al deze verzuchtingen verenigend kunnen worden? Zeker niet, zelfs als in geval van tegenstrijdige wensen moeilijke keuzes gemaakt moeten worden.
Het is ook niet utopisch om te denken dat de mensen geleidelijk bewust zullen moeten worden dat met de milieuproblematiek rekening gehouden moet worden met het oog op een duurzame ontwikkeling op lange termijn en op wereldschaal.

Wat integendeel wel utopisch is, is geloven dat het milieu waarvan wij dromen alleen onder de bevoegdheid van de overheid valt en dat er daarvoor een wondermiddel bestaat !

Elke burger kan bijdragen tot een beter milieu : door wat hij doet en door wat hij niet doet; door actief deel te nemen aan het overleg dat de beslissingen voorafgaat, en door sommige verplichtingen te aanvaarden in naam van het collectief belang.

Iedereen heeft hier zijn verantwoordelijkheid.

Document acties