Facebook

Contacteer de gemeentediensten

Nieuw:
on-line afspraken
voor de diensten
Bevolking, Huisvesting en Stedenbouw

Elektronisch loket

Fixmyuccle

 

 

Verklaring gegevensbescherming

U bent hier: Home / Bestuur / Milieu / De duurzame ontwikkeling te Ukkel, het is aan u !

De duurzame ontwikkeling te Ukkel, het is aan u !

HET WOORD IS AAN U !

Ukkel vaardigt zijn Agenda 21 uit en de gemeente wil u, de burger, daarbij betrekken.

DUURZAME ONTWIKKELING, EEN ZAAK DIE ONS ALLEN AANGAAT

“ Klimaatverandering”, “voedingscrisis”, “verlies van bio-diversiteit”, “grotere sociale afwijkingen” … maken deel uit van de dagelijkse actualiteit. Daarom staat het voortaan vast dat onze meest “ontwikkelde” verenigingen verantwoordelijk zijn voor de beschadiging van onze planeet .

Ten opzichte van deze vaststelling en in tegenstelling tot de verworven ideeën hebben we allemaal een belangrijke rol te vervullen : het publiek, de inwoners, de bedrijven, de verenigingen … ! Iedereen kan duurzame principes aannemen : rekening houden met de behoeften van iedereen door respect te tonen voor de jeugd en de volgende generaties en het verenigen van economische ontwikkeling, sociale gelijkheid en respect voor het milieu.

AGENDA 21 BETREFT U ALLEN

Een agenda 21 is een strategisch programma van duurzame acties voor de 21e eeuw. Naast belangrijke internationale beslissingen in verband met het milieu (Kyoto, Bali, …) is Agenda 21 een dynamisch element dat beantwoordt aan de inzet ten opzichte van onze planeet. Het laat toe om concrete acties te overwegen die het meest geschikt zijn voor onze gemeente ; acties die bestaan uit verschillende doelstellingen en zo het beheer verbeteren van onze hulpmiddelen (op gebied van energie, water, bio-verscheidenheid, onze groene ruimtes), profijt trekken uit de naburige handelszaken, solidaire aankopen, het uitwisselen van ervaringen met een stad in het Zuiden, enzovoort, …

Gecoördonneerd door de gemeente, zal de Agenda 21 een collectieve poging zijn van alle locale deelnemers : burgers, bedrijven, verenigingen, openbare instellingen, … Verschillende samenkomsten zullen toelaten om samen toe te zien hoever we staan, belangrijke beslissingen te nemen en oplossingen die we kunnen toepassen. Momenteel zijn er 6 thema’s voorgesteld : het energetisch verbruik, de duurzame huisvesting bij ons, de bescherming en herwaardering van de natuur, de mobiliteit, rechtvaardige handel en de uitwisselingen tussen Noord en Zuid.

De deelnemende vergaderingen zullen plaatsvinden onder de vorm van een “forum”, die zullen toegankelijk zijn voor iedereen en voor het “Bestuur van Agenda 21” die de desbetreffende onderwerpen zullen aanroeren en zullen toelaten om een vooruitgang te boeken voor Agenda 21. Tegelijkertijd zal de gemeente vergaderingen organiseren voor het personeel ten einde een duurzame werkingswijze te verzekeren.

UKKEL VERVOLGT IN DEZELFDE RICHTING

Het gemeentebestuur heeft zich reeds gedurende verscheidene jaren ingezet voor de duurzame ontwikkeling. Zij heeft bovendien het Label “Eco-dynamisch bedrijf” bekomen sinds 2001, toegekend door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, namelijk voor haar acties wat betreft de besparing van water. Agenda 21 vormt voortaan de leidende draad van de duurzame politiek in de gemeente. Het zal haar toelaten om vooruitstrevende doelstellingen te nemen en een ware medewerking van de burgers te ontwikkelen.

Voor meer informatie kan u zich wenden tot Anne-Claire Dewez, Verantwoordelijke duurzame ontwikkeling,
op het nr. tel. : 02/348.66.25. of per e-mail: duurzameontwikkeling@ukkel.be

Ensemble de logos (Agenda 21)

Document acties